Betalingsachterstand op je hypotheek: belastingaftrek?

betalingsachterstand herfst klimmen moeilijk

Het kan voorkomen dat je een tijdje financieel wat moeilijker zit. Heel erg vervelend, vooral als je daardoor een betalingsachterstand op je hypotheek oploopt.

Indien je een tijdje niet op je hypotheek aflost, kan je hypotheekrenteaftrek in gevaar komen. Wanneer verlies je het recht op aftrek?

Je moet jaarlijks aflossen op je hypotheek

Als je in of na 2013 een hypotheek hebt afgesloten, moet je deze in 30 jaar tijd annuitair of lineair aflossen om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. Kort gezegd houdt dit in dat je elk kalenderjaar minimaal 1/30e deel van de oorspronkelijke hypotheek moet aflossen.

Heb je één jaar onvoldoende afgelost door een betalingsachterstand? Dan heb je in principe geen recht meer op hypotheekrenteaftrek over de gehele hypotheekschuld. Deze verplaatst dan van box 1 naar box 3.

Maar… Gelukkig krijgt je een jaartje extra om het recht te trekken.

In mijn andere blog lees je meer over de voorwaarden voor en gevolgen van hypotheekrenteaftrek.

Je krijgt één extra jaar om ‘in te halen’

Indien je in één kalenderjaar te weinig aflost, zou je eigenlijk niet meer voldoen aan de voorwaarden voor het recht op hypotheekrenteaftrek.. Maar…. Je kunt verlies van hypotheekrenteaftrek voorkomen door de betalingsachterstand uiterlijk in het volgende kalenderjaar in te halen.

Bijvoorbeeld

In het jaar 2020 heb je onvoldoende afgelost. Je kunt dan in het jaar 2021 ‘extra’ aflossen (de bedragen van 2020 inhalen) om toch recht te behouden op hypotheekrenteaftrek. 

Mocht het niet lukken om de betalingsachterstand in 2021 in te halen, dan gaat de hypotheekschuld van box 1 naar box 3. Het gevolg: de hypotheekrente is niet meer aftrekbaar.

Lukt het later (bijvoorbeeld in 2023) om alle achterstallige bedragen alsnog in te halen? Dan gaat de hypotheekschuld vanaf dat moment weer naar box 1.

Hypotheekschuld in box 3

Let op: je gehele hypotheekschuld gaat dan naar box 3. Dat betekent geen hypotheekrenteaftrek meer op de gehele hypotheek.

Wel mag je eventueel de schuld in mindering brengen op je box 3-vermogen, maar daar is al een vrijstelling van €30.000 (2020) of €50.000 (2021) van toepassing.

Wil je juist versneld aflossen op je hypotheek? Lees in mijn andere blog meer over de voor- en nadelen van versneld aflossen.

Leave a Reply