Btw: hoe werkt het?

BTW hoe werkt het?

Btw staat voor Belasting op Toegevoegde Waarde en wordt ook wel omzetbelasting genoemd.

Hoe werkt de btw, wanneer ben je btw-ondernemer en moet je btw in rekening brengen, wat zijn de btw-factuureisen en hoe vaak moet je aangifte doen? Je leest het allemaal hieronder!

Indirecte belasting

De btw is een indirecte belasting. Dit houdt in dat degene die de belasting verschuldigd níet dezelfde persoon is als degene die de belasting aan de belastingdienst afdraagt.

De consument is degene de btw is verschuldigd, maar de belasting wordt ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst door de btw-ondernemer (= de ondernemer waarbij de consument iets afneemt).

Btw op inkoop aftrekbaar

De btw die de btw-ondernemer zelf betaalt op inkoop, kan via de btw-aangifte worden teruggevraagd (‘aftrek van voorbelasting’). Het idee hierachter is dat de consument van het uiteindelijke product (of de dienst) de btw moet betalen (en niet de ondernemer).

Voorbeeld: de bakker

Het makkelijkste voorbeeld is de bakker. Jij koopt een brood en betaalt de prijs mét btw aan de bakker. De bakker moet vervolgens deze btw afdragen aan de belastingdienst. Aan de andere kant is de btw die de bakker betaalt op de ingrediënten voor het brood (inkoop) aftrekbaar, zodat er niet twee keer btw over het brood wordt betaald. 

Als je btw-ondernemer bent, moet je aan allerlei verplichtingen voldoen. De belangrijkste zijn een factuur versturen en btw-aangifte doen. Hieronder lees je meer. 

Btw-ondernemer

De eerste vraag is of jij een btw-ondernemer bent. Zo ja, dan moet je voldoen aan alle verplichtingen die daarbij horen. De belangrijkste zijn facturen versturen (met btw) en btw-aangifte doen (om de btw af te dragen aan de belastingdienst).

Btw-ondernemer ben je als je ‘zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent‘. Het gaat om ‘werkzaamheden die duurzaam zijn, tegen vergoeding worden verricht en deel uitmaken van het economische verkeer’. Het maakt niet uit of je dat doet als eenmanszaak, als B.V. of hoe dan ook.

Dit klinkt allemaal heel abstract, maar het komt erop neer dat je al heel snel ondernemer bent voor de btw. Bijvoorbeeld: naast jouw fulltime baan koop je fietsen in, knapt deze op en verkoopt ze door. Als je dit niet puur als hobby doet (bijvoorbeeld voor naaste familieleden), kwalificeer je al snel als btw-ondernemer. 

Zonnepanelen

Als je zonnepanelen op je woning hebt, ben je waarschijnlijk btw-ondernemer. Lees meer op de website van de belastingdienst.

Airbnb

Verhuur jij je huis voor korte periodes (korter dan 6 maanden), bijvoorbeeld via Airbnb? Dan kwalificeer je als btw-ondernemer.

Lees in deze blog meer over de belastinggevolgen van verhuren via Airbnb.

KOR

Als je een kleine ondernemer bent (je hebt in een jaar minder dan €20.000 aan omzet), kun je eventueel gebruik maken van de kleine ondernemersregeling (KOR).

Inkomstenbelasting

Let op: btw-ondernemer ben je veel ‘sneller’ dan ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer). Deze twee dingen staan los van elkaar.

Lees in mijn andere blog wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Btw in rekening brengen

Ben jij een btw-ondernemer en lever je een goed of dienst, dan moet je btw in rekening brengen.

Zo brengt een bakker btw in rekening over een brood (een goed) en de fietsenmaker over de reparatie van een fiets (een dienst). Sommige goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw, daarover hieronder meer (‘tarief’).

Factuur

Het versturen van een factuur is in principe alleen verplicht als je goederen of diensten levert aan andere ondernemers. In dat geval moet de factuur aan alle factuureisen voldoen.

In bijzondere gevallen moet je een factuur uitreiken aan een particulier (bijvoorbeeld als je een groothandel bent, een nieuwe of bijna nieuw vervoersmiddel levert in een ander EU-land of een afstandsverkoop doet).

Sommige ondernemers, zoals in de vervoerssector of horeca, hoeven geen factuur te versturen die aan alle eisen voldoet. Een factuur versturen is ook niet verplicht als je vrijgestelde goederen of diensten levert.

Factuureisen

Als jij verplicht een factuur moet versturen (dit is met name het geval als je diensten en goederen levert aan andere ondernemers), moet deze voldoen aan de factuureisen.

Een factuur moet de volgende gegevens bevatten:

 • jouw (juridische) bedrijfsnaam en die van de afnemer
 • adresgegevens van beide partijen (alleen postcode is onvoldoende)
 • jouw btw- en kvk-nummer
 • datum factuur (uitreiking)
 • opeenvolgende factuurnummering
 • soort goederen en diensten door jou geleverd
 • hoeveelheid of omvang van de goederen of diensten
 • datum levering
 • bedrag exclusief btw
 • btw-tarief
 • btwbedrag (afgerond op 2 cijfers achter de komma).

De factuur moet je binnen 15 dagen na afloop van de maand versturen. Lever jij een dienst in mei, dan verstuur je de factuur uiterlijk 15 juni.

Uitgaande en inkomende facturen moet je 7 jaar bewaren (mag digitaal). In sommige situaties (zoals bij onroerend goed) geldt 10 jaar.

Is jouw factuur lager dan €100 (inclusief btw), dan hoef je alleen de datum, NAW-gegevens, soort goed of dienst en btw-bedrag te vermelden (vereenvoudigde factuur). 

Tarief

Het btw tarief is 21%. Er geldt verlaagd tarief van 9% voor bijvoorbeeld voedingsmiddelen, water, geneesmiddelen, boeken, het repareren van fietsen, schoenen en kleding, diensten van kappers, overnachtingen en sport.

Sommige branches zijn vrijgesteld van btw. Dit is bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Het klinkt heel fijn om vrijgesteld te zijn van btw, maar het nadeel is dat je btw op inkoop niet aftrekbaar is. Bijvoorbeeld: werk jij als ZZP’er in de gezondheidszorg en koop je een nieuwe printer (voor je onderneming), dan is de btw niet aftrekbaar.

Er bestaat ook 0% btw. Dit komt met name kijken bij internationale situatie (denk aan import en export). De btw is dan wel aftrekbaar.

Lees meer over de tarieven op de website van de belastingdienst.

Btw afdragen en voorbelasting in aftrek brengen: aangifte

Als btw-ondernemer breng jij btw in rekening (voor zover de levering niet is vrijgesteld). Deze btw moet je afdragen aan de belastingdienst. Dit gebeurt door de btw-aangifte.

Btw-aangifte

In principe doe je btw-aangifte per kwartaal, maar sommige ondernemers per maand of per jaar. Op de website van de belastingdienst kunnen ondernemers inloggen en hun btw-aangifte doen. 

In de rubrieken 1 tot en met 3 vul je informatie in over de prestaties die jij als btw-ondernemer hebt verricht (leveringen en diensten) in dat kwartaal. Het gaat hierbij om de factuurdatum, niet om wanneer je de levering of dienst hebt verricht. 

De meest voorkomende posten zijn de posten in rubriek 1 (prestaties binnenland) a (21%), b (9%) en e (vrijgesteld). Let op dat je de omzet moet invullen exclusief de btw die jij in rekening hebt gebracht. 

Heb jij prestaties naar of in het buitenland verricht (rubriek 3) check dan altijd goed of je btw in rekening moet brengen of verleggen! Dit is afhankelijk van of je levert aan een particulier of ondernemer.

Rubriek 4 ziet op prestaties vanuit het buitenland verricht aan jou. 

Alle btw die jij hebt ingehouden (dit blijkt uit rubrieken 1 t/m 4), moet je afdragen aan de belastingdienst.

In rubriek 5a krijg je eerst een samenvatting van de voorgaande rubrieken en vervolgens kun je in 5b invullen welke voorbelasting je in mindering kunt brengen. Dit is in principe alle btw die jij betaald hebt op inkoop (dit kan anders zijn als je vrijgestelde diensten of goederen levert). De ingekochte producten hoeven geen direct verband te houden met de verkochte producten. Zo kan de bakker ook de btw op een printer in aftrek brengen, mits hij deze voor zijn bakkerij gebruikt. 

Deze aftrekbare voorbelasting verminderd het bedrag dat jij aan de belastingdienst moet betalen.

Als je meer inkoop hebt dan verkoop, krijg je btw terug. Op termijn hoop je natuurlijk winst te gaan maken (meer verkoop dan inkoop) en moet je betalen. 

Voorbeeld

Je koopt een product in voor 10 en verkoopt het voor 12. De btw op 12 moet jij afdragen aan de belastingdienst, de btw op 10 kun jij als voorbelasting in aftrek brengen. De btw op het verschil (2 = de toegevoegde waarde) krijgt de belastingdienst daadwerkelijk. 

Jij betaalt deze btw op 2 niet zelf, de cliënt betaalt het jij bent gewoon een doorgeefluik. 

Betalen

Zodra je de btw-aangifte hebt ingevuld, moet je de btw betalen. Je mag niet (zoals bij de inkomstenbelasting) wachten tot een aanslag is opgelegd.

Deadline

De btw-aangifte moet ingediend (en betaald) zijn in de maand na het einde van het tijdvak. Doe jij aangifte per kwartaal dan moet je aangifte over het tweede kwartaal (april, mei en juni) in juli worden ingediend en betaalt. 

Heb je geen omzet in dat kwartaal? Dan moet je toch een ‘nihil aangifte’ doen (je vult overal 0 in)!

Tip

Open een aparte rekening en maak bij elke verkoop de btw over naar deze rekening, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Hetzelfde kun je doen voor de inkomstenbelasting.

In mijn andere blog lees je hoeveel procent van je winst je opzij moet zetten voor de btw en inkomstenbelasting.

Leave a Reply