DeGiro negatief in het nieuws

DEGIRO AFM aan de regels houden orders opvolgen

Van alle kanten krijg ik de vraag: Wat ga je doen nu DEGIRO negatief in het nieuws is?

Want… De bevindingen van de AFM in hun onderzoek naar het handelen van DEGIRO in de afgelopen jaren zijn best schokkend en het is nog onduidelijk of alle overtredingen inmiddels zijn opgelost. 

Wat moet jij nu doen? Je beleggingen weghalen? Overzetten naar een andere broker

DEGIRO 

DEGIRO is al een aantal jaren mijn favoriete beleggingsplatform, met name vanwege de lage kostenNu zijn zij, naar aanleiding van een onderzoek van de AFM, negatief in het nieuws.

Het onderzoek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt in Nederland toezicht op financiële instellingen. In dit kader verlenen ze de benodigde vergunningen en controleren ze op naleving van de voorwaarden van deze vergunningen.

DEGIRO bezit een vergunning voor beleggingsdiensten. In 2017 heeft de AFM een onderzoek uitgevoerd en daarbij is gebleken dat DEGIRO niet aan alle voorwaarden van deze vergunning voldeed. Het ging om tien punten.

DEGIRO kreeg vervolgens 6 maanden de tijd om alles op orde te brengen. Na deze 6 maanden waren er volgens de AFM nog steeds drie punten niet op orde en daarom legde zij een boete van €300.000 op. Op het moment dat deze boete werd opgelegd, kwam dit al in het nieuws, omdat de AFM dit verplicht openbaar moet maken. 

Waarom is het dan nu weer in het nieuws? DEGIRO startte een rechtszaak tegen de AFM omdat zij het niet eens waren met de overtredingen en boete. De uitspraak van de rechter volgde recentelijk: DEGIRO werd in het ongelijk gesteld. Eventueel kunnen ze nog in hoger beroep gaan.

De overtredingen – bewaarbedrijf

De 3 punten waar uiteindelijk boetes voor zijn opgelegd zijn de volgende:

 • belangenconflicten
 • belangenverstrengeling
 • vermogensscheiding

Voor mij komen al deze problemen uiteindelijk samen in problemen met het bewaarbedrijf. 

Voor wat betreft het bewaarbedrijf moeten we onderscheid maken tussen twee dingen: cash geld en geïnvesteerd geld (= beleggingen).

1. Cash geld

Op het moment dat je geld hebt overgemaakt naar DEGIRO, maar er nog geen product van hebt aangekocht, staat dit geld in je zogenaamde ‘vrije ruimte’. Dit geld wordt door DEGIRO bewaard in een geldmarktfonds.

Het geldmarktfonds dat DEGIRO voorheen gebruikte, was een niet-erkend geldmarktfonds in Luxemburg. Dit is niet toegestaan en dus vormde dit een overtreding. Daarnaast werden de risico’s die je hiermee als belegger liep niet duidelijk gecommuniceerd.

Voor zover ik kan beoordelen, zijn deze punten inmiddels opgelost. In de toekomst zal hier nog verdergaande bescherming komen, namelijk door middel van het gebruik van een Flatex bankrekening waarop het depositogarantiestelsel van toepassing is (bescherming tot €100.000). 

Het volgende staat in de e-mail van DEGIRO van 31 juli 2020 aan alle beleggers:

Als eerste stap in ons partnerschap [met flatex, red.] zullen wij in de tweede helft van 2020 flatex-bankrekeningen beschikbaar stellen aan onze klanten om niet-geïnvesteerd geld op aan te houden. Uw geld valt dan onder het Duitse depositogarantiestelsel tot €100.000. Dit vervangt de huidige opzet op basis van geldmarktfondsen. Hiermee voldoen we aan de eisen van de AFM.

Wij sturen u een persoonlijke uitnodiging voor het openen van uw persoonlijke flatex-bankrekening. Deze rekening zal gekoppeld zijn aan uw beleggingsrekening bij DEGIRO. Het openen van een dergelijke rekening duurt slechts enkele minuten.

Wat mij betreft lijkt deze kwestie daarmee te worden opgelost, maar eerlijk gezegd vond ik dit gedeelte sowieso minder interessant. Ik houd nooit enorme cashbedragen aan op mijn DEGIRO account en zie daar ook geen reden toe. Toch is de bankrekening (met depositogarantiestelsel) zeker een verbetering!

2. Beleggingen

Voor elke beleggingsinstelling bestaat de verplichting om het geld dat de beleggingen vertegenwoordigd aan te houden in een bewaarbedrijf. Dit bewaarbedrijf moet juridisch volledig los staan van de beleggingsinstelling, waardoor de belegger is beschermd in geval van faillissement van de beleggingsinstelling of een van haar cliënten. 

Versimpeld gezegd: stel dat de beleggers bij DEGIRO voor €10 miljoen aan producten aanhouden, moet er €10 miljoen in het bewaarbedrijf zitten. Hier ging het mis. 

Beleggerscompensatiestelsel ≠ depositogarantiestelsel

Voordat ik hier dieper op in ga, is het belangrijk op te merken dat het depositogarantiestelsel (tot €100.000) niet van toepassing is op beleggingen. Zodra jij van jouw cash geld beleggingen hebt aangekocht, is het depositogarantiestelsel hierop niet meer van toepassing.

Wel bestaat er nog het beleggerscompensatiestelsel. Dit beschermt je tot €20.000 per beleggingsinstelling op het moment dat de beleggingsinstelling failliet gaat en er te weinig geld in het bewaarbedrijf zit. 

Hieronder meer over de situatie met het bewaarbedrijf bij DEGIRO en de risico’s die daardoor ontstonden. 

Voorkeursbehandeling HiQ invest 

DEGIRO heeft één van haar grootste cliënten een afwijkende behandeling gegeven. Deze structuur zat nogal ingewikkeld in elkaar, maar uiteindelijk hadden beide partijen hier profijt van (besparing van kosten voor DEGIRO en een hoger rendement voor de cliënt).

Het gaat om HiQ Invest: een aantal van de toenmalige bestuurders  en aandeelhouders van DEGIRO waren hier ook betrokken bij de bedrijfsvoering. Hoe dan ook, deze voorkeursbehandeling leidde tot een financieel risico voor de andere cliënten (voor jou dus) en was daarom niet toegestaan. Er was sprake van belangenverstrengeling.

Het kwam dit risico voor de andere cliënten tot stand?

DEGIRO moet voor elke portefeuille een risico berekenen om te bepalen hoeveel er moet worden aangehouden in het bewaarbedrijf. In het geval van het portfolio van HiQ Invest werden risico’s van bepaalde posities (producten) niet meegenomen voor de berekening van het totale risico van de portefeuille. Hierdoor leek het risico lager en ‘hoefde’ DEGIRO minder geld aan te houden in het bewaarfonds. 

Hier bovenop komt nog dat HiQ Invest regelmatig voor een langere periode een tekort had op de portefeuille terwijl dit voor andere cliënten niet is toegestaan én er was sprake van een lening van DEGIRO aan HiQ Invest zonder onderpand.

Als HiQ Invest of DEGIRO was omgevallen, zat er hierdoor naar grote waarschijnlijkheid onvoldoende geld in het bewaarfonds.

Uit het onderzoeksrapport van de AFM:

De AFM concludeert op grond van het bovenstaande dat DeGiro stelselmatig en op diverse wijzen – door het gunnen van afwijkende voorwaarden, een bijzondere behandeling en de omgang van tekorten – geen invulling geeft aan het vereiste om zich op eerlijke, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar cliënten. DeGiro heeft hiermee een ongelijkheid gecreëerd tussen [G] en reguliere cliënten, welke niet alleen leidt tot een ongelijke behandeling, maar tevens tot risico’s voor cliënten. DeGiro overtreedt hiermee artikel 4:90, eerste lid, Wft.

Wat moet je nu doen?

Het is gebleken dat DEGIRO in ieder geval tijdelijk niet aan alle voorwaarden van haar AFM-vergunning voldeed. Hierop is de vergunning niet ingetrokken, maar is er een boete is opgelegd. Dat zou betekenen dat een beleggingsvergunning misschien niet zoveel bescherming biedt als we hoopten.

Wat moet je nu doen?

Optie 1

Ben je echt al je vertrouwen kwijt in álle beleggingsinstellingen? Dan is het een optie om bij elke instelling maximaal €20.000 aan te houden, waardoor je in ieder geval nog altijd onder het beleggingscompensatiestelsel zou vallen. Let op: de waarde van je beleggingen gaat hopelijk groeien, waardoor je uiteindelijk misschien wel boven dat bedrag uitkomt. 

Heb je minder dan €20.000 aan beleggingen? Dan zou ik er zelf voor kiezen bij DEGIRO te blijven. 

Optie 2

Heb je nog wel vertrouwen in andere beleggingsinstellingen maar gewoon niet meer in DEGIRO? Dan is het een optie om je beleggingen over te zetten naar een andere beleggingsinstelling.

  Wat doe jij?

  Laat je het weten in de comments?

  De links naar DEGIRO zijn affiliate links. Als jij via deze link een account opent, krijg ik daarvoor een klein bedrag (daarmee help je mij en mijn blog enorm!).

  Disclaimer: FinancElle is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de (tegenvallende) resultaten behaald met enige vorm van investeren, waaronder beleggen in ETFs, beleggingsfondsen of aandelen. Beleggen brengt risico’s met zich mee, je kunt je inleg verliezen.

  Leave a Reply to Marie-Loes Cancel reply

  This Post Has 39 Comments

  1. Maarten

   Ik ga ervan uit dat DEGIRO zijn lesje nu heeft geleerd en ik stap dus niet over. De AFM zit er bovenop en laat dit niet met een sisser aflopen. Wanneer er meer van dit soort berichten in het nieuws komen over nalatigheid bij DEGIRO ga ik mijn opties afwegen.

   1. FinancElle

    Hi Maarten! Dat vind ik inderdaad ook een belangrijk punt. Iedereen zit er nu zo bovenop dat ze zich geen misstap kunnen veroorloven.

  2. Arjen

   Hi, ik heb een vraagje: in dit artikel spreek je bij “wat moet je doen?” over beleggingen boven de 20K weghalen. Al het bovenstaande heeft toch betrekking op het geldfonds en niet over je beleggingen/aandelen an sich? Zou dit dan niet moeten zijn: zorg dat je niet meer dan 20K cash aanhoudt op je account – los van je beleggingen. Of zie ik dat verkeerd?

   1. FinancElle

    Hi Arjen, die 20k gaat juist over je beleggingen. Je cash geld valt op dit moment helemaal niet onder het depositogarantiestelsel (tot 100k), maar straks wel!

    Over dit onderwerp bestaat altijd veel verwarring :) cash geld = depositogarantiestelsel 100k indien bankvergunning, beleggingen zelf = compensatiestelsel 20k

    1. FinancElle

     Ps check ook hoofdstuk 3 hierboven, daar leg ik het uitgebreider uit

  3. Ronny

   Ik heb geleerd dat niets gratis is, met je geld moet je extra voorzichtig zijn. Ik heb daarom DeGiro verlaten en gekozen voor Binckbank. Qua kosten tussen gratis en de grootbanken maar toch garantie van 100.000 euro bij faillissement. Je zegt dat in geval DeGiro failliet gaat je aandelen bij een bewaarfima staat,….wat als deze laatste failliet gaat?

   1. FinancElle

    Hi Ronny, let op: die 100.000 geldt alleen voor je NIET belegde geld. Zie ook de comment hierboven. Jouw beleggingen zijn dus ook bij BinckBank niet tot 100.000 beschermd!

    Daarnaast heeft BinckBank in 2016 hoge boetes gekregen van de AFM.

    Het bewaarbedrijf dient alleen voor het houden van gelden en heeft dus eigenlijk geen verdere ‘activiteiten’. In principe kan dit niet failliet gaan.

  4. Maris | Moneyzz.nl

   Wat doe ik? Niks. Ik vind het wel best. Het is wel duidelijk dat ze hard bezig zijn met verbeteringen en ik heb er zelf geen nadeel van ondervonden. Dus ik blijf lekker bij de giro beleggen.

   1. FinancElle

    Voor nu lijkt het er inderdaad op dat ze er hard mee bezig zijn. Hopelijk geen negatief nieuws meer vanaf nu!

  5. mark

   Ik zit en blijf bij de ing “zelf op de beurs” volgens Mr. Fob ook prima zie effe naar onderen https://www.financieelonafhankelijkblog.nl/degiro-kosten/

   heb ook nog spaardeposito’s bij nn en nibc direct (kan ik nu effe niet bij, je hebt nu een mobile telefoon nodig en die heb ik niet :-))
   en voor crowdfunding bij iets van 12 platforms das wel genoeg!

   1. FinancElle

    Klinkt inderdaad als meer dan voldoende ;)

  6. NN

   Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Heb (weer) een effectenrekening geopend bij mijn bank. Gisteren een formulier verstuurd voor het overboeken van mijn obligatie-etf’s. Large cap verkocht en ga ik overzetten naar NT-world op mijn nieuwe rekening. Mijn rekening bij DeGiro houd ik voorlopig aan voor Emin en Iusn, totaal ca 20k.

   1. FinancElle

    Voor je obligatie’s kan ik me nog beter voorstellen dat je geen risico wil lopen. Als het vertrouwen er voor jou niet meer is lijkt dit me een erg weloverwogen keuze!

    1. Florian

     Deze materie is vrij nieuw voor mij. Ik was even de reacties aan het doorlezen en snap je comment hier even niet. “Voor je obligaties kan ik mij nog beter voorstellen dat je geen risico wil lopen” Wanneer je je geld in obligaties hebt of dat nu bij degiro of bij een grootbank maakt dit toch niet uit? De waarde kan in beide gevallen stijgen en dalen. Waarom zou hier een verschil zitten?

     1. FinancElle

      Hallo Florian,

      Deze blog gaat specifiek over het negatieve nieuws omtrent DEGIRO en de risico’s die daarbij zijn gelopen (zonder dat ‘wij’ het wisten). Aangezien obligaties over het algemeen minder rendement opleveren, wil je daarmee zéker geen extra risico nemen. Dat was mijn beredenering. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je ook met je aandelen-ETFs geen extra risico’s wil lopen door dit soort praktijken.

  7. Valentin

   Ik zit ook bij de Giro, maar weet nog niet helemaal wat ik ga doen. Ik stap niet snel over naar een andere partij, maar ben zeker niet gecharmeerd van dit soort cowboy gedrag. Als ze dit niet goed oplossen en er komt nog eens slecht nieuws naar buiten ben ik weg.
   Want het is allemaal leuk en aardig tot het echt mis gaat en je een deel van je beleggingen kwijt bent…
   Veiligheid en stabiliteit is toch wel key bij de keuze van een beleggingeninstelling.

   1. FinancElle

    Dit stuk beschrijft heel goed mijn gevoel erbij! Mooi verwoord!

  8. RA

   Jammer dat je nog steeds niet in gaat op de uitleen van aandelen in de standaard regeling versus de echte custodian regeling.. daar zit veel meer gevaar in.

   1. Martin

    Zoals te lezen is in het AFM rapport liepen alle cliënten van de Giro financiële risico’s door hun bedrijfsvoering. Het maakte in deze situatie dus niet uit of je custody of een standaard account had.

  9. Marie-Loes

   Hi,

   Wellicht ben jij een bestaande klant bij de ABN Amro, zo te zien is het openen van een rekening anders niet gratis. Zie onderstaande.

   Welkom!
   Fijn dat u een bankrekening bij ons wilt openen. Kies hoe u de rekening wilt openen en vraag direct aan. Een bankrekening met 1 betaalpas kost € 1,55 per maand.

   Vanaf 1 oktober worden alle betaalpakketten van ABN AMRO aangepast naar BasisPakket Betalen. Dit pakket kost € 1,70 per maand.

   Mis ik iets?

   Adios,

   Marie-Loes

   1. FinancElle

    Hi Marie-Loes,

    Je moet inderdaad wel een betaalrekening bij de ABN aanhouden on gebruik te maken van Zelf Beleggen basis. Dank je, ik zal dat toevoegen!

    De beleggingsrekening openen is vervolgens gratis met de servicekosten zoals hierboven genoemd.

  10. NN

   Stel je hebt net een huis gekocht, leuk bladiebla etc. Je stort de aankoopsom op de (af/beschermde derdenrekening van de notaris). Persoonlijk is de notaris blut maar wil wel een plesant weekend in het casino. Kortom jouw koopsom gaat op rood of zwart, resultaat …….. Ongeveer het resultaat wanneer in het verleden bij DeGiro iets verkeerd zou kunnen zijn gegaan! Een soort van Nick Leeson bij Barings Bank in de jaren 90.

  11. Yvan

   Hi Elle,

   Bedankt voor het interessant artikel!
   Al blijft soms nog wat moeilijk te begrijpen voor mij, daarom deze vraag:
   Stel ik heb voor 100 000 EURO aan VWRL of VWCE (Of een ander aandeel) in mijn portefeuille zitten en degiro gaat failliet.
   Wat gebeurt er dan op dit moment?
   In mijn veronderstelling bezit ik effectief voor 100 000 EURO aan aandelen van het beschreven ETF of aandeel.
   En heb ik dit aandeel ‘slechts’ aangekocht via degiro.
   Dus ook wanneer degiro failliet zou gaan blijf ik eigenaar van de aandelen.
   Is mijn redenering correct?

   Alvast bedankt voor je antwoord!

   PS: Voorlopig blijf ik gewoon bij degiro

   1. Martin

    Hi Yvan,

    Brokers en banken zijn verplicht volgens de regels van de Wet giraal effectenverkeer (Wge) om aan vermogensscheiding te doen. De AFM houdt hier toezicht op. Als de vermogensscheiding door de bank/broker goed wordt uitgevoerd dan zitten al jouw beleggingen in een apart bewaarbedrijf welke buiten de boedel zullen vallen bij een faillissement. Je beleggingen van 100k in VWRL zijn dan veilig.

    Maar bij de Giro werd die vermogensscheiding volgens de AFM niet goed uitgevoerd, dit houd in dat bij een faillissement van de Giro je een risico liep je beleggingen (deels) te verliezen aan de schuldeiser. Van je 100k aan beleggingen zou je dan maximaal 80k kunnen verliezen (20k valt onder het beleggerscompensatiestelsel).

    De AFM heeft wel stappen ondernomen na de constateringen in 2017 maar je loopt wel als belegger al die (jaren) wel het risico. Nu was dit maar 1 van de regels die de Giro heeft overtreden, een andere overtreding was belangenverstrengeling bij client HiQ invest. De Giro had die client een lening gegeven zonder onderpand, dat i.c.m met het niet juist uitvoeren van de vermogensscheiding vind ik erg schokkend.

    De Giro zegt dat ze inmiddels weer voldoen aan de Wge maar de AFM heeft dit nog niet bevestigd. Het veiligste is dus als je max 20k bij een broker/bank belegd.

    Ik ben blij dat het nu met een sisser is afgelopen maar ik besef ook dat het heel erg fout had kunnen gaan. Ik ben mijn vertrouwen in de Giro in ieder geval kwijt.

   2. FinancElle

    Hi Yvan,

    Hopelijk biedt de comment hierboven al uitleg. Je bent inderdaad de (juridische) eigenaar, maar DEGIRO houdt ze voor jou. Als DEGIRO failliet gaat en er onvoldoende geld in het bewaarbedrijf zit, kunnen jouw aandelen dus ‘weg’ zijn.

  12. Danny

   Ik ging er altijd vanuit dat een bank/broker zich aan de wet zou houden en beleggingen netjes in een apart bewaarbedrijf zou houden. Daarom zette ik de afgelopen jaren alleen in op DeGiro. Dit is behoorlijk gegroeid. Echter schrik ik toen ik een tijdje terug van dit bericht hoorde. Ik dacht dat het eerst over het geldfonds ging, maar het vermogen niet gescheiden houden kan echt niet! Daarnaast waren en al eerder meerdere “geluiden” over DeGiro op het internet. Toen had ik, zal wel meevallen want DeGiro zit al in vele landen en is zo klein nog niet.

   Ik heb voor mijzelf eerst een overzicht gemaakt van de banken en brokers. Ik stap over over Interactive Brokers die met aan/verkopen zelf nog goedkoper is dan DeGiro. Daarnaast is Interactive Brokers aangesloten bij de SIPC. Mocht Interactive Brokers het toch niet goed geregeld hebben met hun bewaarbedrijf, dan keert de SIPC maximaal $ 500.000,- uit. Heel wat anders dan de € 20.000,- van de beleggerscompensatieregeling. Ik vindt het een behoorlijke afknapper dan de beleggerscompensatieregeling zo laag is en niet net zoals de depositogarantieregeling € 100.000,- is.

   Daarnaast ga ik ook een gedeelte overzetten naar Binck.

   DeGiro is trouwens per 1-8-2020 onderdeel van Flatex. Ik verwacht niet dat Flatex DeGiro failliet zal laten gaan gezien ze er flink voor betaald hebben en ook groeimogelijkheden in DeGiro zien. De vraag is hoe DeGiro het in de toekomst zal gaan doen nu mensen van dit bericht hebben gelezen. Echter vraag ik mij af of de beleggers in andere landen waar DeGiro zich gevestigd heeft hier ook last van hadden en hier van gehoord hebben.

   1. FinancElle

    Hi Danny,

    Ja… Daar ging ik ook altijd vanuit! Ik heb wel goede hoop dat DEGIRO nu zó in the picture staat waardoor ze zich beter gaan gedragen.

    Voor wat betreft de SIPC: dat klinkt super mooi maar ik hoor daar wisselende verhalen over. Over de haalbaarheid van die 500k.

    Over de overname van DEGIRO door Flatex heb ik inderdaad eerder geschreven!

    1. Martin

     Hi Elle,

     Je hebt besloten om bij de Giro te blijven beleggen? Wellicht vind je dit artikel van het Financieel dagblad over de Giro interessant om te lezen. (je kunt je gratis aanmelden bij FD zodat je het artikel kunt lezen indien je geen lid bent)

     Ik belegde tot vorige maand alleen bij de Giro maar inmiddels heb ik al mijn beleggingen (op een paar kleine posities na) gesloten bij de Giro.

     Ik ben overgestapt naar Lynx waar ik VTI/VXUS via opties heb aangekocht. Daarnaast heb ik bij ABN een beleggersrekening om NT world en NT EM (88/12 verhouding) aan te kopen. (vooralsnog geen small caps, hier ga ik me eerst nog verder in verdiepen).

     Lynx is introducing broker van IB en is daardoor aangesloten bijSIPC welke een dekkingslimiet biedt van maximaal USD 500.000 (met een afgesplitst maximum van USD 250.000 voor enkel cashgelden) per cliënt.

     Ik heb de wisselende verhalen over SIPC ook gelezen. Een van die verhalen is dat het vermogen van SIPC 6 miljard is terwijl IB een beheerd vermogen heeft van 160 miljard. IB bestaat wel uit veel grote professionele beleggers welke meer dan 500k aan assets hebben, dit valt dus niet onder de SIPC dekking. Daarnaast is het de vraag als SIPC aangesproken moet worden voor welk bedrag dit zal zijn.

     Een andere optie die ik vaak lees is alles beleggen bij een systeembank want die gaat niet failliet aangezien de Nederlandse overheid deze niet laat omvallen. Ik weet alleen niet of de Nederlandse overheid in het geval van een mogelijk faillissement alle onderdelen redt of wellicht alleen de spaarders. Dan val je als belegger dus nog buiten de boot.

     1. FinancElle

      Hi Martin,

      Dank. Deze had ik al gelezen inderdaad. Volgens mij niets nieuws ten opzichte van deze blog, behalve dan de reactie vanuit DEGIRO zelf?

      Om je vraag te beantwoorden: ja, voorlopig zit ik nog gewoon bij DEGIRO. Als mijn huisbank ABN AMRO was, zou ik daar ook zeker (een deel) gaan beleggen via ABN Zelf Beleggen Basis. Zie ook deze blog: beste broker voor zelf beleggen. Ik vind overstappen van huisbank nogal veel gedoe. Maar inderdaad, de grote banken zullen niet zomaar omvallen (denken we….)

      Die opties via Lynx vind ik teveel gedoe.

  13. Martin

   Hi Elle,

   Volgens mij waren onderstaande stukken uit het artikel nog niet bekend.(of ik heb ze gemist). Als de informatie klopt loopt er dus opnieuw een onderzoek naar de bedrijfsvoering van de Giro.

   Mijn huisbank is overigens ook geen ABN AMRO. Overstappen doe ik niet dus ik heb een extra rekening van +/- 20 euro per jaar. Deze kosten haal ik er wel grotendeels weer uit door de lagere TER van de NT fondsen t.o.v VWRL. Lynx is inderdaad wel wat meer gedoe vanwege de opties, al is het best simpel nadat je het één keer hebt gedaan.

   ‘Na toestemming van De Nederlandsche Bank komt de overname op 1 augustus van 2020 rond. Daarvoor probeert DeGiro nog orde op zaken te stellen. Dat blijkt lastig. Een compliance-officer die in september 2018 is aangesteld, haakt in januari 2020 al weer af. Volgens bronnen stapt zij naar de AFM, die prompt een nieuw onderzoek begint: weer naar de ‘governance’ van de onderneming.’

   ‘Nagel nog steeds in dienst is bij DeGiro en aan Berkhout rapporteert. Dat zijn ‘baas’ van hem afhankelijk is voor een eventuele salarisverhoging, geeft aan dat de verhoudingen binnen het bedrijf nog steeds niet zuiver zijn. DeGiro zegt nu dat Nagel als aandeelhouder niet heeft meegestemd over een mogelijke salarisverhoging van het bestuur.’

  14. Rick Schouten

   Hi community,

   Ik heb een vraag over het beleggen in Amerikaanse etf´s en indexen. Ik heb de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om op de lange termijn in index funds (S&P500) te beleggen. Momenteel beleg ik nog bij DeGiro, maar daar kan ik niet de index funds kopen die Amerikanen wel kunnen kopen. Ik zou bijvoorbeeld in de VOO of VYM van Vanguard willen beleggen en in de FZILX of FNILX van Fidelity, maar dit is niet mogelijk bij DeGiro. Door het internet door te scrollen ben ik er al achter gekomen dat dit soort van ”verboden” is, omdat er geen duidelijke uitleg voor zulke producten wordt weergegeven. Hier en daar lees ik ook dat Interactive Brokers een goede optie kan zijn om in Amerikaanse index funds te beleggen, weet iemand of ik met IB in de hiervoor genoemde index funds kan beleggen? Daarnaast heb je mogelijkheden om via Lynx met opties eventuele Amerikaanse etf’s te kopen, maar dit vind ik ook nogal een gedoe. Weten jullie of er brokers zijn waar je als Nederlander zijnde in zulke index funds kunt beleggen?

   Alvast bedankt.

  15. feestvieren@hotmail.com

   De Giro wil graag dat we voor 14-12-2020 een geldrekening openen bij flatex AG als tussenrekening, ziet u hier nog bezwaren in of is dit juist een verbetering van hun dienstverlening (behalve de garantiestelling van € 100.000,-)?
   Ik kan zo niet uit de voorwaarden halen of er extra kosten aan verbonden zijn aan transacties van/naar deze rekening, behalve dan de -0,50% rente…. Is er iets waar ik in het bijzonder op moet letten, ook omdat de bank in Duitsland zit?

   1. FinancElle

    Hi,

    Zelf zie ik geen nadelen in het nieuwe stelsel (bankrekening bij flatex).Het grote voordeel is inderdaad de toepassing van het depositogarantiestelsel, al houd ik zelf nooit veel geld aan in de vrije ruimte. Er is een negatieve rente van toepassing zoals je zegt, maar ik begrijp dat DEGIRO die zal compenseren tot een bedrag van 2.500 euro, net zoals nu het geval is.

    Het feit dat de bank in Duitsland zit lijkt mij niet veel uit te maken. Alleen even opletten als je nu een automatische overboeking hebt ingepland. iDeal blijft mogelijk.

  16. Marie-Loes

   Weet iemand hoe het zit met het depositogarantiestelsel t.o.v. wel belegde tegoeden bij (de) Giro/Flatex? De mail reactie van de Giro lijkt er wat omheen te formuleren. Er wordt benadrukt hoe veilig en betrouwbaar ze zijn, maar hoe dan? Het stelsel lijkt alleen voor het (niet belegde) geldmarktfonds i.p.v. voor de belegde portefeuille, die eerder toch werd geborgd via het beleggerscompensatiestelsel tot €20.000, of was dit ook voor het geldmarktfonds? Hoe ‘voordelig’ de fusie voor hun klanten gaat uitpakken moet nog blijken. Wellicht is er een girolink met een eenduidig antwoord hoe je dit ‘moet lezen’, ik heb ‘m nog niet gevonden ;-).

   1. FinancElle

    Het depositogarantiestelsel is nooit van toepassing op belegde tegoeden. Alleen op aangehouden banktegoeden. Voor de belegde gelden geldt inderdaad het beleggerscompensatiestelsel. Het zijn twee aparte dingen.

    1. depositogarantiestelsel voor banktegoeden aangehouden bij een bank mét bankvergunning (bijvoorbeeld flatex). 100.000 per bankvergunning (je kunt je geld verdelen over banken)
    2. beleggerscompensatiestelsel voor belegd geld bij een beleggingsinstelling met vergunning (bijvoorbeeld DEGIRO). 20.000 per beleggingsvergunning

    Zie bijvoorbeeld deze pagina over dat het compensatiestelsel van toepassing is: https://www.degiro.nl/over-degiro/veilig-vertrouwd

    Overigens is het bovenstaande op basis van Europese regelgeving.

  17. Jos Jägers

   Hallo beste lezer! Degiro is de goedkoopste dat klopt maar onder tussen word je bestolen! Er wordt wel degelijk met tussen handel gewerkt! Zo kun je niet altijd gelijk aandelen kopen die je nog niet heb of verkopen! Je kunt bijvoorbeeld een aandeel van 1 euro niet weg zetten voor 1,01 euro. Een verkoop order bijvoorbeeld zet er duizend weg te de huidigen koers en er worden er maar gelijk 800 verkocht worden de laatste 200 niet meer automatisch verkocht en moet je deze weer op nieuwe activeren! Ze maken handig gebruik van de niet Realtime koersen daar trap je natuurlijk maar 1 keer in. Zo zetten ik laat in de avond een verkooporder weg op de AEX , toen ik de volgende morgen om 8 uur deze order wou terug trekken was die niet meer in het overzicht te zien? Schade 2000 euro, toen ik Degiro hier over belde werd ik af gewimpeld met dat dit niet kan. Toen ik een geld storten vanaf een verkeerde rekening (ja dom) die niet bij Degiro vermeld stond. Kreeg ik van de ING een bericht dat de transactie niet door gegaan was. Alleen werd dit niet terug gestort en toen ik de Degiro hier over belden kreeg ik te horen dat ze het gelijk zouden terug boeken en dit 3 a 4 werk dagen kon duren. 3 dagen later kreeg ik een email na welke rekening het over gemaakt moest worden. Het geen al besproken was via de telefoon. Mijn advies stap over na de Binck Bank iets duurde in je aan en verkoop maar een supper platform real-time en gratis en je word niet bestolen van tussen handel! Dat kun je daar aangeven dat het mag en verdien je er nog iets mee!

  18. Michel de Wit

   De voorlichting schiet tekort. De Wge biedt voldoende bescherming voor de meeste huis, tuin en keuken beleggers en aandelen. Zie bijgaande link voor een meer accurate toelichting https://www.hollandinvest.com/wat-bij-faillissement-bank .
   Conclusie: de “gewone”aandelen zijn beschermd en blijf je eigenaar van tenzij sprake is van genoemde uitzonderingen. Daarvan is in casu geen sprake.