Dividendlekkage (bij ETFs): wat is het?

Dividendlekkage waterval rivier brug

Als je bezig bent met het zoeken naar de juiste ETF, komt je vaak de term dividendlekkage tegen. Dividendlekkage heeft te maken met het niet kunnen terugvorderen van de hogere buitenlandse dividendbelasting. Het kan ook voorkomen bij ‘normale’ aandelen. 

Hieronder lees je wat een dividendlekkage is, wat je eraan kunt doen en of het altijd een probleem is.

Wat is dividendlekkage?

Dividendlekkage komt doordat verschillende landen verschillende dividendbelastingtarieven hebben. Het Nederlandse dividendbelastingtarief is 15%.

Afhankelijk van het eventuele belastingverdrag tussen Nederland (als jij hier woont) en het land waar dividendbelasting wordt ingehouden, wordt er soms meer dan het Nederlandse dividendbelastingtarief (15%) ingehouden. Kun jij dit verschil niet terugkrijgen via de belastingaangifte? Dan spreken we van dividendlekkage.

Dit kan op twee niveaus optreden: bij jouzelf en bij de beleggingsinstelling die de ETF uitgeeft.

Situatie 1: jij kunt de buitenlandse dividendbelasting niet terugkrijgen

In sommige gevallen kun je een deel van de buitenlandse dividendbelasting niet terugkrijgen. Dit veroorzaakt een dividendlekkage.

Belastingverdragen

Doordat Nederland met veel landen een belastingverdrag heeft afgesloten, geldt voor inwoners van Nederland vaak een lager tarief aan dividendbelasting dan ‘normaal’. Nederland heeft met veel landen afgesproken dat een dividendbelastingtarief van 15% van toepassing is voor inwoners van Nederland.

In dat geval zijn er twee opties:

  • er wordt direct een lager tarief aan buitenlandse dividendbelasting ingehouden (bij de bron). Deze buitenlandse bronbelasting (tot het verdragstarief =15%) kun je eventueel nog verrekenen met je box 3-belasting. In dit geval ontstaat er geen dividendlekkage. Wel kan het zo zijn dat je met deze 15% ‘blijft zitten’ omdat je geen box 3-belasting betaalt. 
  • er wordt in het buitenland geen rekening gehouden met het belastingverdrag: er wordt gewoon het normale buitenlandse tarief ingehouden. Dan kun je het deel van de dividendbelasting boven het verdragstarief terugvragen via de buitenlandse belastingdienst. Dit is een stuk ingewikkelder. Lukt dit niet? Dan ontstaat er een dividendlekkage. Het resterende deel (verdragstarief =15%) is nog steeds te verrekenen met je box 3-belasting.

Bijvoorbeeld

Nederland heeft een belastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika. Zij hebben normaal een dividendbelastingtarief van 30%, maar voor inwoners van Nederland geldt maximaal 15%.

Wil je dat er meteen bij de bron maar 15% wordt ingehouden? Dan moet je broker een overeenkomst hebben met de Amerikaanse belastingdienst (IRS) en moet je op de website van je broker een zogenaamd W8-BEN formulier invullen.

Het beleggingsplatform dat ik gebruik (DEGIRO) heeft bijvoorbeeld dergelijke afspraken met de IRS.

De resterende 15% kun je eventueel verrekenen met je box 3-belasting. Er ontstaat geen dividendlekkage.

Voldoe je niet aan deze eisen, dan wordt er 30% Amerikaanse dividendbelasting ingehouden. 15% zul je dan zelf in Amerika moeten terugvragen. Lukt dit niet? Dan ontstaat er een dividendlekkage.

Geen (of geen goed) belastingverdrag

Als je aandelen hebt in landen waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft (of het belastingverdrag dekt geen dividendbelasting) wordt in het buitenland gewoon het buitenlandse tarief aan dividendbelasting ingehouden.

Je kunt geen dividendbelasting terugkrijgen in het buitenland of verrekenen in Nederland. Je betaalt dan misschien meer dan 15% en er ontstaat een dividendlekkage. 

*Er zijn tegemoetkomende regels voor verrekening van dividenden uit ontwikkelingslanden.

In deze blog lees je meer over dividendbelasting.

Situatie 2 (ETFs): de beleggingsinstelling kan de dividendbelasting niet terugvorderen

Zelf vind ik indexbeleggen door middel van ETFs de beste manier van beleggen. In dit geval wordt er op twee niveaus dividend uitgekeerd:

  • de beleggingsinstelling keert dividend uit aan jou
  • de onderliggende aandelen keren dividend uit aan de beleggingsinstelling

We hebben hierboven al gezien dat op het eerste niveau een dividendlekkage kan optreden, maar dat kan dus ook nog op het tweede niveau.

Bijvoorbeeld

De beleggingsinstelling die de ETF uitgeeft kan ook in de situatie terecht komen dat zij (een deel van) de dividendbelasting niet kunnen terugvorderen. 

Bijvoorbeeld je houdt een ETF van Vanguard in Amerika aan en hierin zit een aandeel in een land waarmee Amerika geen belastingverdrag heeft. Vanguard ontvangt dan dividend op dat aandeel ná inhouding van dividendbelasting. Omdat er geen verdrag is kunnen zijn de dividendbelasting niet terugkrijgen.

In plaats van $1 ontvangen ze maar $0,70. Er is een dividendlekkage van $0,30 per aandeel, maar alleen voor dat specifieke aandeel niet voor het gehele fonds. Jij ontvangt hierdoor minder dividend van Vanguard.

Is dividendlekkage een groot probleem?

De enige manier waarop je nooit dividendlekkage hebt, is als je alleen maar Nederlandse aandelen of fondsen aanhoudt.

Toch is dit niet perse beter voor je rendement, omdat het ‘verlies’ door de dividendlekkage vaak opweegt tegen het lagere rendement van alleen Nederlandse aandelen. Daarnaast is je portefeuille in dit geval ook helemaal niet gespreid.

Kijk dus liever naar het rendement van de ETF behaald in het verleden dan je teveel te focussen op eventuele dividendlekkage. 

De link naar DEGIRO is een affiliate link. Als jij via deze link een account opent, krijg ik daarvoor een klein bedrag (daarmee help je mij en mijn blog enorm!).

Disclaimer: FinancElle is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de (tegenvallende) resultaten behaald met enige vorm van investeren, waaronder beleggen in ETFs of aandelen. Beleggen brengt risico’s met zich mee, je kunt je inleg verliezen.

Leave a Reply