Een verzekeringsplicht (AOV) voor ZZP’ers: wat is er bekend?

AOV verplichting zzp'ers pensioenakkoord

De meeste ZZP’ers zullen er al iets over gehoord hebben: er zijn plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers. Deze plannen zijn opgenomen in het principeakkoord voor een nieuw pensioenstelsel (‘het pensioenakkoord’) tussen het kabinet, de vakbonden en werkgevers.

De meeste ondernemers zijn er zwaar op tegen. Hun mening: ondernemerschap draait om vrijheid en ondernemers zouden dan ook vrij moeten zijn om te bepalen of zij een verzekering nemen ja of nee.

In deze blog ga ik het niet hebben over wat ik ervan vind, maar ik houd het puur bij de feiten. Wat is er tot nu toe bekend? En ik kan alvast zeggen dat dat niet heel veel is…

Het pensioenakkoord

Na jaren van onderhandeling is er op 5 juni 2019 een principeakkoord voor een nieuw pensioenstelsel (‘pensioenakkoord’) bereikt tussen het kabinet, de vakbonden en werkgevers. In dit pensioenakkoord zijn allerlei dingen overeengekomen op het gebied van pensionering, zoals de AOW-leeftijd.

Verrassend genoeg is er ook iets opgenomen over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers.

Hoe komt dit in een pensioenakkoord? In eerste instantie werd gesproken over een verplicht pensioen voor ZZP’ers. Hier is uiteindelijk niet voor gekozen, maar volgens de betrokken partijen moet er wel een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komen.

Het pensioenakkoord is nog niet definitief, tot 15 juni 2019 12:00 uur mogen leden van de vakbonden stemmen. Deze stemt geldt als advies voor het de vertegenwoordigers van de vakbond, die uiteindelijk zullen stemmen. De verwachting is dat zij voor het akkoord zullen stemmen.

Update 18 juni 2019: de vakbonden hebben ingestemd met het pensioenakkoord.

De verplichte AOV

Er is nog heel weinig bekend over wat deze verplichte AOV zou gaan inhouden.

Er wordt gesproken over een basisverzekering en dat er misschien een uitzondering komt voor ZZP’ers die kunnen aantonen dat ze voldoende eigen vermogen of een andere verzekering hebben om kosten bij ziekte of arbeidsongeschiktheid op te vangen (een ‘opt-out’). Wat onder voldoende wordt volstaan is nog geheel onduidelijk.

Pas in de loop van (de lente van) 2020 zal er meer duidelijkheid komen over de invulling van de verplichte AOV. Nog even geduld dus….

Heb jij een mening over de verplichte AOV voor ZZP’ers? Laat het weten in de comments!

Leave a Reply

This Post Has One Comment