Hoeveel procent belasting moet je opzij zetten als ondernemer?

belasting opzij zetten ondernemers administratie procent laptop

Het gaat ontzettend vaak fout bij startende ondernemers: ze vergeten geld opzij te zetten voor het betalen van belastingen.

Bij ondernemers met een eenmanszaak wordt er geen belasting ingehouden op hun salaris zoals dat bij werknemers het geval is. Ondernemers betalen pas de inkomstenbelasting ná het indienen van de aangifte. Hiervoor moet je geld opzij zetten.

Nu komt de vraag: hoeveel procent aan inkomstenbelasting en btw moet je opzij zetten? Hieronder een handige tabel!

Inkomstenbelasting (IB) opzij zetten

Als ondernemer met een eenmanszaak of VOF moet je inkomstenbelasting betalen over je belastbare winst uit onderneming in box 1.

In box 1 gelden progressieve tarieven. Daarnaast heb je recht op heffingskortingen en eventueel ondernemersaftrek. Hierdoor is het erg lastig om in te schatten hoeveel belasting je opzij moet zetten. Op basis van onderstaande tabel kun je een bepaald percentage nemen.

Tabel met percentages 

Belasting opzij zetten ondernemers percentage

1. De tabel is gebaseerd op de hoogte van je winst uit onderneming en ervan uitgaande dat je recht hebt op de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Om jouw percentage vast te stellen neem je de winst vóór het toepassen van deze ondernemersaftrekposten. Daarnaast ga ik er vanuit dat je recht hebt op de algemene loonheffingskorting en arbeidskosten.

2. De tabel gaat ervan uit dat je geen andere inkomsten hebt (zoals loon uit dienstbetrekking). Heb je wel loon uit dienstbetrekking? Dan kun je eventueel je jaarloon bij je winst uit onderneming optellen om tot een percentage te komen.

3. De tabel houdt geen rekening met persoonlijke aftrekposten

4. De tabel houdt rekening met de inkomstenafhankelijke bijdrage Zvw (5,45% tot een bedrag van €57.232 voor 2020).

5. De tabel dient als richtlijn.

Winst bepalen: 3 opties

Op basis van welke informatie zet je deze bedragen nu daadwerkelijk apart? Daarvoor bestaan 3 opties: je winst inschatten op basis van je administratie, bij elke uitgaande factuur een bedrag opzij zetten of een voorlopige aanslag aanvragen.

Optie 1. Inschatting winst uit onderneming

Om een inschatting te maken van je winst uit onderneming neem de volgende bedragen uit de administratie van vorig jaar eventueel aangepast op basis van je verwachting van dit jaar:

Je kunt ook je aangifte van vorig jaar gebruiken (zie winst uit onderneming, níet belastbare winst uit onderneming), eventueel aangepast met je verwachtingen voor dit jaar.

Als je een inschatting hebt gemaakt van je winst uit onderneming voor het lopende jaar, kun je op basis daarvan elke week of elke maand een bepaald bedrag opzij zetten. Je kunt het percentage baseren op bovenstaande tabel.

Rekenvoorbeeld

Je schat in dat je in het jaar 2020 €100.000 omzet gaat draaien en €66.000 aan aftrekbare kosten gaat hebben (exclusief btw). Je hebt geen auto van de zaak en dus geen bijtelling. Je winst uit onderneming schat je dus in op €34.000. Neem uit de tabel altijd het hogere percentage dat dichtbij jouw ingeschatte winst uit onderneming ligt.

Op basis van bovenstaande tabel ga je dan kijken naar het percentage voor €40.000 en moet je 17,5% aan inkomstenbelasting opzij zetten. Dat is €5.950 op jaarbasis (17,5% van €34.000) en €496 per maand. Je kunt dan elke maand €496 opzij zetten of €111 per week.

Houdt elke maand in de gaten of je winstverwachting nog klopt, zodat je eventueel tijdig aanpassingen kunt maken. Zet liever teveel opzij dan te weinig. 

Let op: voor je inkomstenbelasting tellen iets andere bedragen mee dan voor de btw. Voor de btw wordt gekeken naar de factuurdatum en voor de inkomstenbelasting wanneer je recht hebt op een betaling (kort gezegd). Als je de opdracht al hebt uitgevoerd, maar de factuur nog niet hebt verstuurd, zal het bedrag wel meetellen voor de inkomstenbelasting in dat jaar. 

Optie 2. Bij elke factuur of betaling een bedrag opzij zetten

Als je een inschatting van de winst uit onderneming hebt gemaakt (zie hierboven onder 1) kun je ook bij het versturen van een factuur of bij het ontvangen van een betaling een percentage opzij zetten (in plaats van maandelijks of wekelijks).

Bijvoorbeeld: je hebt je winst uit onderneming ingeschat op €130.000. Je moet dan 34% van je winst uit onderneming opzij zetten. Elke keer dat je een factuur uitstuurt of een bedrag op je rekening ontvangt, maak je hiervan 34% over naar je ‘IB spaarrekening’. 

Optie 3. Voorlopige aanslag aanvragen

De laatste optie is het aanvragen van een voorlopige aanslag bij de belastingdienst. De voorlopige aanslag wordt gebaseerd op gegevens van je laatst ingediende aangifte inkomstenbelasting en eventueel je eigen input. Je moet dan maandelijks een bedrag aan de belastingdienst betalen. 

Voorlopige aanslag aanvragen in Mijn Belastingdienst

Een voorlopige aanslag aanvragen kan door in te loggen op Mijn Belastingdienst. Vervolgens klik je op Inkomstenbelasting en het lopende belastingjaar (‘Belastingjaar 2020’). Daar kun je een voorlopige aanslag aanvragen voor het lopende jaar. 

Het grote voordeel van vooruitbetalen is dat je het geld alvast aan de belastingdienst hebt betaald. Het is daarom vooral een goed idee als je niet goed bent in het opzij zetten van geld. 

Soms ontvang je ook van de belastingdienst automatisch een voorlopige aanslag aan het begin van het jaar (op basis van de gegevens van de laatst ingediende aangifte inkomstenbelasting).

Tip

Wist je dat je zakelijke vermogen niet meetelt voor box 3

Btw (omzetbelasting) opzij zetten

Btw of omzetbelasting breng je als ondernemer in rekening over je omzet op het moment dat je een factuur verstuurd. Het btw-percentage in Nederland is 21%. Er is een verlaagd percentage van 9% van toepassing op bepaalde diensten en goederen.

De btw die jij in rekening brengt aan jouw klanten, moet je vervolgens afdragen aan de belastingdienst op basis van de btw-aangifte. Deze doe je in principe elk kwartaal.

Aftrek van voorbelasting

Aan de andere kant mag je de btw die je betaalt op diensten of goederen die je inkoopt in aftrek brengen (aftrek van voorbelasting).

Het verschil tussen deze twee bedragen is wat je uiteindelijk elk kwartaal aan de belastingdienst moet betalen, op basis van de btw-aangifte. Dat is dus ook het bedrag dat je opzij moet zetten.

Uitgebreid lezen over btw? Check deze blog.

Twee opties om btw opzij te zetten

Er zijn twee opties om ervoor te zorgen dat je voldoende btw op je spaarrekening zet om je aangifte omzetbelasting te voldoen.

Optie 1. In rekening gebrachte btw opzij zetten

Je zet de btw die je in rekening brengt opzij zodra je de factuur verstuurd.

Je houdt dan geen rekening met btw op inkoop. Aan het einde van elk kwartaal kun je het eventueel teveel overgemaakte bedrag terugstorten naar je lopende zakelijke rekening. Dit is vooral een goede optie als je niet heel veel inkoopkosten hebt.

Optie 2. Verschil tussen in rekening gebrachte btw en aftrekbare voorbelasting opzij zetten

Je bekijkt per dag, week of maand hoeveel btw je moet gaan afdragen. Dit bedrag bereken je door de in rekening gebrachte btw te verminderen met de aftrekbare btw op inkoop.

Vervolgens maak je dit bedrag over naar je ‘spaarrekening btw’. Deze manier is prettig als je hoge inkoopkosten hebt en je de bedrage makkelijk uit je administratie kunt afleiden.

Btw-vrijstelling of KOR 

Sommige diensten en leveringen zijn vrijgesteld van btw. Als jij alleen maar vrijgestelde diensten of goederen levert, breng je nooit btw in rekening en kun je ook geen voorbelasting in aftrek brengen. 

Als je de KOR (kleine ondernemersregeling) toepast, breng je vanaf 2020 ook geen btw in rekening en heb je geen recht op aftrek van voorbelasting.

In bovenstaande gevallen hoef je geen btw opzij te zetten.

Aparte spaarrekening

Om geld voor belastingen aan de kant te zetten, is het handig om een aparte (gratis) spaarrekening te openen waar je het geld naartoe kunt overmaken.

In mijn andere blogs lees je wat de goedkoopste en beste zakelijke rekeningen (met gratis spaarrekening) zijn.

Je kunt ervoor kiezen één spaarrekening te openen voor zowel de btw als inkomstenbelasting of twee losse (één voor btw en één voor inkomstenbelasting).

Hoe doe jij dit als ondernemer?

Hoe zet jij de btw en inkomstenbelasting opzij? Of zie je gewoon aan het einde van het jaar wel hoeveel je moet betalen?

Leave a Reply

This Post Has 3 Comments

 1. Martin

  Als je belasting betaald over de winst uit onderneming zonder de ondernemersaftrekposten welke invloed hebben die aftrekposten dan nog?
  En wat is dan de invloed algemene loonheffingskorting en arbeidskosten op het betalen van belasting over de winst uit onderneming?

  1. FinancElle

   Hallo Martin,

   In de percentages heb ik al rekening gehouden met de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Deze bedragen heb ik dus afgetrokken van de winst uit onderneming, vandaar dat je dat niet nogmaals moet doen om het juiste percentage te vinden. Je kijkt puur naar jouw winst uit onderneming om het juiste percentage te bepalen.

   De heffingskortingen zijn een aftrekpost van de te betalen inkomstenbelasting/premie VV.

   Dus stel dat jij 50.000 euro winst uit onderneming hebt (omzet -/- aftrekbare kosten + evt. bijtelling) dan houdt je na de ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling nog ongeveer 37.000 aan belastbare winst over. De inkomstenbelasting/premie VV hierover zou ongeveer 14.000 euro zijn, maar je hebt recht op heffingskortingen van 5.500 euro (algemene heffingskorting en arbeidskorting) dus blijft er 8.500 euro over. Daarbovenop betaal je 5,45% bijdrage Zvw over je belastbare winst uit onderneming (37.000) = 2.000 euro. In totaal moet je ongeveer 10.500 euro betalen = 21% (10.500 / 50.000)*

   Als jij jouw winst uit onderneming inschat op 50.000 euro, moet je dus 10.500 per jaar opzij zetten (875 euro per maand of 195 euro per week).

   Is het zo duidelijker?

   *er kunnen geen rechten aan dit rekenvoorbeeld worden ontleend

   1. Martin

    Helemaal duidelijk Elle. Dank je!