Hypotheek zonder vast contract

Hypotheek zonder vast contract uitzicht heuvel

Je wil graag een huis kopen maar je hebt geen vast contract. Goed nieuws: ook met een tijdelijk contract is het mogelijk om een hypotheek te krijgen! Wel moet je vaak iets meer documenten aanleveren. Daarover hieronder meer…

Twee opties voor mensen met een tijdelijk contract

Als je een tijdelijk contract hebt, kun je in principe ook een hypotheek krijgen. Je moet dan wel extra documenten aanleveren. Er zijn hiervoor twee opties:

 • een intentieverklaring van je werkgever; of
 • een verzekeringsbericht UWV.

Intentieverklaring

De intentieverklaring heet officieel ‘verklaring voortzetting dienstverband’. Het is een bijlage bij de werkgeversverklaring.

Een werkgeversverklaring is een document dat door werknemers met een vast contract óók moet worden aangeleverd bij een hypotheekaanvraag. Er staan gegevens in over jouw dienstbetrekking, onder andere welke contractvorm je hebt. Let op dat een werkgeversverklaring aan bepaalde eisen moet voldoen.

Bij een tijdelijk contract is aanvullend een intentieverklaring nodig. In deze intentieverklaring verklaart jouw werkgever dat hij/zij het voornemen heeft om jou een onbepaalde tijdcontract te geven als er niets veranderd in jouw functioneren en/of aan de marktomstandigheden.

De werkgeversverklaring en intentieverklaring kunnen worden vervangen door een verzekeringsbericht UWV, daarover hieronder meer.

Verzekeringsbericht UWV

Het verzekeringsbericht UWV is een overzicht van je loon- en werkgeversverleden. Dit document is voor iedereen beschikbaar en kan worden gebruikt voor een nieuwe manier om je inkomen vast te stellen: de Inkomensbepaling Loondienst. 

Upload je verzekeringsbericht in de online tool www.inkomensbepalingloondienst.nl om jouw inkomen volgens deze methode te berekenen.

Het verzekeringsbericht UWV is vaak veel sneller te verkrijgen dan een werkgeversverklaring (met eventuele intentieverklaring) dus dat is een groot voordeel. Maar… in sommige situaties kan een werkgeversverklaring toch geschikter zijn vanwege het inkomen waarop de maximale hoogte van de hypotheek wordt gebaseerd.

Verschil werkgeversverklaring en verzekeringsbericht UWV

Bij het bepalen van de maximale hoogte van je hypotheek wordt gekeken naar je bruto jaarinkomen. Hierin zit een verschil tussen de werkgeversverklaring en verzekeringsbericht UWV.

 • Werkgeversverklaring: hierin staat je huidige bruto jaarsalaris. Dit moet je nog bevestigen je door recente loonstrook toe te voegen. De maximale hoogte van je hypotheek wordt op je huidige inkomen gebaseerd.
 • Verzekeringsbericht UWV: in dit geval wordt de maximale hoogte van je hypotheek gebaseerd op je gemiddelde jaarinkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren (2018, 2019 en 2020). Als je inkomen in de afgelopen jaren heel erg is gestegen, is dit document daarom misschien niet geschikt. Ook kan het ongeschikt zijn als je korter dan 24 maanden werkt.

Gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren

Als je het verzekeringsbericht UWV aanlevert, wordt gekeken naar het gemiddelde van je bruto jaarinkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren. Maar let op: als je huidige inkomen lager is dan het gemiddelde van de afgelopen 3 kalenderjaren, wordt bij veel hypotheekverstrekkers gekeken naar je huidige jaarinkomen. Je huidige jaarinkomen moet je aantonen met recente loonstroken.

Bijvoorbeeld: je gemiddelde jaarinkomen in 2018, 2019 en 2020 was €30.000. Nu, in 2021, verdien je op basis van je loonstroken €25.000 bruto per jaar. Je maximale hypotheek wordt dan bepaald op basis van een jaarsalaris van €25.000.

Flexwerkers, oproepkrachten en nulurencontract

Flexwerkers, oproepkrachten en mensen met een nulurencontract of min-max contract kunnen vaak geen intentieverklaring krijgen. Zij kunnen wél een inkomensbepaling loondienst opvragen bij het UWV waardoor hun inkomen als volwaardig inkomen meetelt bij de bepaling van de maximale hoogte van de hypotheek. Hierbij wordt dan altijd gekeken naar het inkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren.

Welke hypotheekverstrekkers accepteren Inkomensbepaling Loondienst?

Inkomensbepaling Loondienst is voortgekomen uit ‘Handig!’, een samenwerkingsverband tussen HDN, ING, NHG, Florius, ABN AMRO, Rabobank, De Hypotheker en IG&H. Daarna is het snel opgepikt door andere vooruitstrevende geldverstrekkers, zoals bijBouwe.

Ik ben fan van mijn hypotheekverstrekker bijBouwe! Daarom ben ik een samenwerking met ze aangegaan. Deze blog heb ik geschreven in samenwerking met bijBouwe. De tekst is geheel van mij.

Leave a Reply

This Post Has 8 Comments

 1. Veertigermetkids

  Is er ook niet een verschil dat het verzekeringsbericht van UWV het sv-loon betreft en niet het bruto loon. Dit kan bij een eigen bijdrage voor pensioen een aardig verschil opleveren tov het bruto loon.

  1. FinancElle

   Hi,

   De hypotheekverstrekker zal (als het goed is) ook een recente loonstrook opvragen. Aan de hand daarvan kan de pensioenpremie worden opgeteld bij het SV-loon.

   1. Veertigermetkids

    Dat lees in niet in je blog. Het gaat juis5 om het gemiddelde van de laatste drie jaar

    1. FinancElle

     Het klopt dat het om het gemiddelde van de laatste 3 jaar gaat. Dat neemt niet weg dat de pensioenpremies (obv loonstrook) bij het SV-loon kunnen worden opgeteld toch?

     Misschien begrijpen we elkaar verkeerd :)

 2. GeldHamster

  Soms kan je ook een hypotheek krijgen zonder een vaste of tijdelijke baan. Bij de Rabobank is dat ons gelukt waarbij voor diegene zonder baan met een fictief inkomen werd gerekend.

  1. FinancElle

   O wauw, kwam dat omdat er uitzicht was op een baan? Of waar werd het fictief inkomen op gebaseerd? De arbeidsmarktscan?

 3. Lauren

  Als uitzendkracht kun je ook d.m.v. een perspectiefverklaring vanuit het uitzendbureau aantonen dat je inkomen bestendig is. Mijn man en ik hadden beiden een uitzendcontract toen we in 2016 ons appartement kochten!

  1. FinancElle

   Bij sommige hypotheekverstrekkers is dat inderdaad ook mogelijk! Wat fijn dat het voor jullie zo gewerkt heeft :)