Ondernemersaftrek (en het urencriterium)

Ondernemersaftrek en urencriterium

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium hebben recht op de ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting. De twee belangrijkste ondernemersaftrekposten zijn de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. 

In deze blog lees je wat de ondernemersaftrek inhoudt, wanneer je er recht op hebt en meer over het urencriterium.

Wil je meer lezen over persoonlijke aftrekposten of over welke zakelijke kosten aftrekbaar zijn? Lees dan mijn andere blogs!

De ondernemersaftrek: wat is het?

De ondernemersaftrek is een verzamelnaam voor verschillende aftrekposten, die allemaal hun eigen voorwaarden hebben. In deze blog ga ik in op de meest gebruikelijke:

  • de zelfstandigenaftrek en
  • de startersaftrek.

Daarnaast bestaan de volgende ondernemersaftrekposten:

  • stakingsaftrek (als je stopt met je onderneming)
  • meewerkaftrek (als je fiscale partner meewerkt in jouw onderneming)
  • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (als je aan ‘research and development’ doet)
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (als je een onderneming start terwijl je een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt).

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is alleen van toepassing als je recht hebt op de zelfstandigenaftrek. De voorwaarden vind je in de volgende alinea (zie ‘zelfstandigenaftrek’).

De startersaftrek geldt indien je een ‘nieuwe’ ondernemer bent, wat inhoudt dat je minimaal 1 jaar in de afgelopen 5 jaar géén ondernemer was voor de inkomstenbelasting. Daarnaast mag je in de afgelopen 5 jaren niet meer dan 2 keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek (in totaal mag je deze aftrek 3 keer gebruiken).

De startersaftrek bedraagt €2.123 in 2018 t/m 2023 (bovenop de zelfstandigenaftrek).

Wil of ga jij starten met ondernemen? Check dan mijn 10-stappenplan om te starten met ondernemen!

Zelfstandigenaftrek

Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek als je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent én voldoet aan het urencriterium. Deze twee definities is waar het allemaal om draait en daar zal ik hieronder verder op ingaan.

Vanaf het jaar 2020 wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwdDe zelfstandigenaftrek bedraagt €6.670 in 2021, €6.310 in 2022 en  €5.030 in 2023

Als je een startende ondernemer bent kun je daarbovenop nog recht hebben op de startersaftrek (zie hierboven).

Voorwaarden: ondernemer en het urencriterium

Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek en eventueel startersaftrek, moet je voldoen aan twee voorwaarden: je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting én je voldoet aan het urencriterium.

Voorwaarde 1: ondernemer voor de inkomstenbelasting 

Als je ondernemer bent, geef je je inkomsten in de aangifte inkomstenbelasting aan als ‘winst uit onderneming’. Om te kwalificeren als ondernemer moet je actief en zelfstandig zijn. Hier lees je hoe je bepaald of jij een ondernemer bent.

Voorwaarde 2: urencriterium

Je hebt alleen recht op de zelfstandigen- en startersaftrek als je ondernemer bent én voldoet aan het urencriterium. Het urencriterium houdt het volgende in:

  •           Je besteedt in een kalenderjaar minimaal 1.225 uur aan je onderneming.
  •           Je besteedt meer tijd aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (zoals werkzaamheden in loondienst). Deze voorwaarde geldt niet als je in de afgelopen 5 jaar in ieder geval 1 jaar geen ondernemer was.

Let op dat het urencriterium geldt per kalenderjaar. Ook al start je later in het jaar met je onderneming, de 1.225-uurseis blijft altijd gelden.

Tijdens de Coronacrisis is er een uitzondering met betrekking tot het urencriterium.

Welke uren?

Alle uren die je besteedt aan je onderneming tellen mee voor het urencriterium. Netwerkborrels, administratie, rijden van en naar cliënt, het maken van een website, etc. Het telt allemaal mee. Wat niet meetelt is slechts bereikbaar (bijvoorbeeld storingsdienst).

Houdt een duidelijke administratie bij van de uren die je aan je onderneming besteedt, zodat je dit kunt aantonen als de belastingdienst vragen stelt!

Verlaagd urencriterium

Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een verlaagd urencriterium van 800 uur per kalenderjaar.

MKB-winstvrijstelling

In aanvulling op deze aftrekposten, heb je als ondernemer ook recht op de MKB-winstvrijstelling!

Effect aftrekposten = minder inkomstenbelasting

Jouw winst uit onderneming wordt verlaagd met het totale bedrag aan ondernemersaftrek. Over dit bedrag betaal je geen inkomstenbelasting.

Het precieze voordeel hiervan hangt af van de inkomstenbelastingschijf waarin jij zit (afhankelijk van de hoogte van je inkomen).

Meer aftrek dan winst

Als je ondernemersaftrek in totaal hoger is dan je inkomsten in box 1 in een bepaald jaar, kom je in de min. Dit minbedrag (= een verlies) kun je in de volgende 9 jaren nog als aftrek meenemen (dit wordt verliesverrekening genoemd).

Samenvatting

Als jij als ‘echte’ ondernemer kwalificeert voor de inkomstenbelasting én voldoet aan het urencriterium, heb je in principe recht op de zelfstandigenaftrek. Als je ook nog een startende ondernemer bent, heb je daar bovenop recht op de startersaftrek.

Je kwalificeert alleen als ondernemer als je ‘actief’ genoeg bent. De beoordeling hiervan is niet altijd even makkelijk (lees meer in mijn blog ‘Wanneer ben je een ondernemer’).

Je moet onder andere kijken naar winst, zelfstandigheid en risico’s. Als je als ondernemer kwalificeert, wordt je winst in box 1 belast als winst uit onderneming en zijn je zakelijke kosten aftrekbaar. 

Leave a Reply