Partneralimentatie wijzigingen 2020

Partnerallimentatie 2020 grote wijzigingen einde lange reis

Vanaf 1 januari 2020 zijn er twee dingen gewijzigd aan de partneralimentatie. De duur is verkort van maximaal 12 jaar naar maximaal 5 jaar en de maximale belastingaftrek wordt vanaf dit jaar afgebouwd. Voor wat betreft de maximale duur zijn er een aantal uitzonderingen.

Hieronder lees je meer over de oude regels, de nieuwe regels en de gevolgen hiervan.

De wettelijke regels zijn niet verplicht

Over de partneralimentatie mogen jullie alles zelf bepalen. Als jullie een duur van 100 jaar in jullie echtscheidingsconvenant willen opnemen, dan mag dat. De wettelijke regels zijn alleen van toepassing als jullie er onderling niet uitkomen en de rechter gaat beslissen.

Wel worden de wettelijke regels vaak als richtlijnen aangehouden, zeker als bij onderhandelingen advocaten of mediators zijn betrokken. Hierdoor zullen de nieuwe regels toch vaak effect hebben op het onderhandelingsproces.

Oude regeling – duur en hoogte partneralimentatie

Onder de oude regeling was de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar (maximaal de helft van het aantal gehuwde jaren). Stel: je was 30 jaar getrouwd en gaat uit elkaar, dan zou je recht hebben op maximaal 12 jaar partneralimentatie.

De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk van het inkomen en de behoeften van de partners en wordt vastgesteld bij echtscheidingsconvenant.

Oude of nieuwe regeling van toepassing?

De oude regels zijn van toepassing op echtscheidingsverzoeken die voor 1 januari 2020 zijn ingediend bij de rechtbank. Voor alle echtscheidingsverzoeken die na 1 januari 2020 worden ingediend gelden de nieuwe regels.

Om deze reden werden aan het einde van het jaar 2019 enorm veel echtscheidingsverzoeken ingediend.

Nieuwe regeling per 1 januari 2020 – duur en hoogte partneralimentatie

De duur van partneralimentatie is vanaf 1 januari 2020 verkort van maximaal 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, die vind je hieronder.

De duur van de partneralimentatie blijft gemaximeerd op de helft van het aantal gehuwde jaren. Je zou recht kunnen hebben op de maximale duur van partneralimentatie (5 jaar) als je minimaal 10 jaar getrouwd bent geweest. 

De duur kan overigens verkort worden als de ontvangende partner gaat samenwonen, trouwt of een partnerschap aangaat.

Er wijzigt niets aan de manier waarop de hoogte van de partneralimentatie wordt vastgesteld.

Uitzonderingen op duur van maximaal 5 jaar

Er zijn een aantal uitzonderingen op de maximale duur van 5 jaar:

  • als jij als ontvangende ex-partner voor de gezamenlijke kinderen zorgt, heb je recht op partneralimentatie tot jullie jongste gezamenlijke kind 12 jaar is
  • als jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap langer duurde dan 15 jaar en je 50 jaar of ouder bent, kun je recht hebben op maximaal 10 jaar partneralimentatie of tot aan de AOW-leeftijd. In het geval dat je binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt, heb je recht op minimaal 5 jaar partneralimentatie en maximaal tot aan de AOW-leeftijd.
  • er kunnen uitzonderingen gemaakt worden in ‘schrijnende gevallen’

Oude regeling – aftrekpost inkomstenbelasting

De partneralimentatie is aftrekbaar bij degene die de alimentatie betaalt en belastbaar bij degene die de partneralimentatie ontvangt.

Onder de oude regeling was de partneralimentatie aftrekbaar tegen het maximale belastingtarief. De hoogte van dit belastingtarief is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de betalende ex-partner. Als zijn/haar belastbare inkomen meer dan €68.507 bedraagt, was in 2019 het maximale percentage 51,75%.

De bedragen zijn aftrekbaar of belast in box 1 als ‘betaalde / ontvangen partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. 

Nieuwe regeling – aftrekpost inkomstenbelasting

De aftrekbaarheid van partneralimentatie in de inkomstenbelasting wordt stapsgewijs afgebouwd (net zoals de hypotheekrenteaftrek). Dit houdt in dat de betalende ex-partner de partneralimentatie tegen een lager maximaal percentage kan aftrekken. 

Maximale aftrek partneralimentatie

  • 2019: 51,75%
  • 2020: 46%
  • 2021: 43%
  • 2022: 40%
  • 2023: 37,05%

De afbouw van de maximale aftrek partneralimentatie zorgt voor meer financiële druk op de betalende ex-partner waardoor de hoogte van de partneralimentatie mogelijk moet worden verlaagd. In dat geval zal de ontvangende partner minder partneralimentatie krijgen.

De afbouw heeft alleen impact als de betalende ex-partner een belastbaar inkomen heeft van meer dan €68.507 per jaar (in 2020).
 

Rekenvoorbeeld

De hoogte van de partneralimentatie is €500 per maand (€6.000 per jaar). De betalen ex-partner verdient €80.000 per jaar (belastbaar inkomen) en heeft geen andere aftrekposten.

In het jaar 2019 was €6.000 aftrekbaar tegen 51,75%. Dit houdt in dat door de aftrekpost €3.105 minder aan belasting hoefde te worden betaald. Netto betaling: €2.895. 

In 2020 is het bedrag nog maar tegen 46% aftrekbaar. Dit houdt in €3.240 netto.

Een verschil van €345 per jaar.

Partneralimentatie soms ook voor samenwonenden

In bepaalde gevallen kan partneralimentatie ook worden toegekend aan (langdurig) samenwonenden (niet gehuwd of geregistreerd partnerschap).

Leave a Reply