Prinsjesdag 2020: de belangrijkste wijzigingen

Prinsesdag 2020 wijzigingen stoel

Afgelopen dinsdag 15 september was het de derde dinsdag van september 2020. Dat betekende Prinsjesdag 2020! Dit jaar verliep de dag zelf helemaal anders dan normaal, maar laten we het daar maar even niet over hebben.

Waar we het wel over gaan hebben: de belangrijkste wijzigingen uit het belastingplan 2021. Hieronder lees je meer over de voorgenomen wijzigingen, inclusief rekenvoorbeelden.

Overdrachtsbelasting – wijziging tarieven

Vanaf 1 januari 2021 wordt er een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting ingevoerd voor starters op de woningmarkt. 

Wie zijn starters?

 • Leeftijd 18 tot 35 jaar
 • Aankoop eerste koopwoning update: ook voor doorstromers
 • Voor eigen bewoning (geen verhuur)

Het tarief voor beleggers gaat van 6% naar 8%.

Rekenvoorbeeld overdrachtsbelasting

In de tabel hieronder zie je de bedragen aan overdrachtsbelasting op basis van de percentages van de verkoopprijs.

Overdrachtsbelasting 2% 0% 6% 8%
Overdrachtsbelasting

Koop jij als starter vanaf 1 januari 2021 een huis voor eigen bewoning á €300.000? Dan ‘bespaar’ je €6.000 (0% in plaats van 2%).

Inkomstenbelasting box 1 – verlaging tarief

In box 1 wordt het ‘inkomen uit werk en woning’ belast. Het tarief in box 1 bestaat uit twee schijven. In 2021 wordt het tarief in de eerste schijf verlaagd van 37,35% naar 37,10%.

Inkomstenbelasting box 1 eerste schijf tarief 2020 2021
Inkomstenbelasting - box 1

De bovenstaande tarieven gelden voor mensen die de AOW leeftijd nog niet hebben bereikt.

Verhoging heffingskortingen

Bovenop de verlaging van de eerste belastingschijf, worden de algemene heffingskorting en arbeidskorting verhoogd. 

 • Algemene heffingskorting: van €2.711 naar €2.837
 • Arbeidskorting van €3.819 naar €4.205 

Alle werkenden gaan erop vooruit. Dit zie je meteen terug in je salaris van januari 2021. 

Rekenvoorbeeld resultaat wijzigingen box 1 (2020)

Hoeveel ga jij erop vooruit? In de onderstaande tabel vind je een indicatie op basis van jouw belastbare jaarinkomen.
Box 1 effect tariefsverlaging

Uitleg tabel: als jij een bruto jaarsalaris van €35.000 hebt, houd je daar nu (in 2020) een bepaald bedrag aan over. In 2021 kun je daar ongeveer €567 per jaar of €47,25 per maand netto bij optellen (1,62% van €35.000 – ik heb het gemiddelde van de twee percentages genomen). Het is dus een percentage van je brutosalaris dat je er netto bij krijgt.

De bovenstaande tabel dient als inschatting. In de berekening heb ik alleen rekening gehouden met de inkomstenbelasting, algemene heffingskorting en arbeidskorting en niet met eventuele andere aftrekposten (zoals pensioen of hypotheekrente), andere heffingskortingen of inkomsten in box 2 of 3.

Vermogensbelasting (box 3) – verhoging vrijstelling én tarief

De vrijstelling voor box 3 wordt verhoogd van €30.846 naar €50.000. Dat is het gunstige nieuws. Het minder gunstige nieuws? Het tarief in box 3 gaat van 30% naar 31%

Concreet houdt dit in dat iedereen met een vermogen van minder dan €137.000 minder gaat betalen en iedereen met een vermogen daarboven meer.

Hieronder vind je een tabellen met de concrete resultaten van de tariefswijzigingen in box 3 per 1 januari 2021.

Box 3 tarieven 2020 en 2021
Box 3 - fictief rendement en effectieve belasting

* de bedragen in de eerste kolom zijn in het jaar 2020 €72.797 (= eerste schijf boven de vrijstelling) en €1.005.572 (voor tweede en derde schijf)

Rekenvoorbeeld wijzingen box 3

Box 3 resultaten 2020 2021 tariefswijziging

Vanaf een box 3-vermogen van ongeveer €137.000 ga je meer betalen in 2021 ten opzichte van het jaar 2020. Daaronder betaal je minder.

Zelfstandigenaftrek omlaag – sneller dan gepland

Vorig jaar (2019) is bepaald dat de zelfstandigenaftrek in 10 jaar stapsgewijs omlaag gaat van €7.280 naar ongeveer €5.000. 

Dit zou gebeuren in 9 stappen van €250-280. 

In 2020 werd de zelfstandigenaftrek verlaagd met €250 naar €7.030. Nu is bekend geworden dat het bedrag in 2021 wordt verlaagd met €360 naar €6.670. Sneller dan gepland. 

Zelfstandigenaftrek 2020 2021 versneld effect
Zelfstandigenaftrek - bedragen 2019 t/m 2021

Als ondernemer zul je geen direct effect voelen van de verlaging van de zelfstandigenaftrek omdat dit wordt gecompenseerd door de verhoging van de arbeidskorting.

Vennootschapsbelasting – lage tarief omlaag

Het plan was het ‘normale tarief’ van de vennootschapsbelasting (Vpb) te verlagen, maar dit blijft in 2021 nog 25%. Wel gaat het lage Vpb-tarief (voor winsten tot €245.000) naar 15% in 2021 (nu 16,5%).

Geplande maatregelen (eigen woning en box 2)

Zoals gepland gaan het eigenwoningforfait en de maximale hypotheekrenteaftrek stapsgewijs omlaag. Het box 2-tarief gaat omhoog.

Eigenwoningforfait en hypotheekrenteaftrek – afbouw 

In 2020 gaan het eigenwoningforfait en de maximale hypotheekrenteaftrek verder omlaag, zoals gepland.

In 2020 was het eigenwoningforfait 0,6% (bij een woningwaarde tussen €75.000 en €1.060.000) en dat wordt in 2021 0,5%. 

Daartegenover staat dat de hypotheekrente steeds verder wordt gemaximeerd. In 2020 is de hypotheekrente nog tegen maximaal 46% aftrekbaar. Dit wordt verlaagd met 3% (tot 43%) in 2021. De komende jaren wordt het steeds met 3% verlaagd tot 37% in 2023.

hypotheekrenteaftrek afbouw 2019 2020 2021

Box 2 – verhoging tarief 

Het belastingtarief in box 2 gaat in 2021 omhoog van 26,25% naar 26,9%.

Heb jij een aanmerkelijk belang (AB)? Denk dan eventueel na over dividenduitkeringen, maar houdt rekening met box 3 (peildatum 1 januari).

Wat vind jij ervan?

Deel hieronder in de comments je mening over de geplande wijzigingen! Ga jij erop vooruit of achteruit?

Als ik voor mezelf spreek: ik heb net mijn eerste huis gekocht en ben ondernemer. Voor mij persoonlijk zijn de regelingen dus niet gunstig. Dat wil niet zeggen dat ik de regelingen niet goed vind hoor, ik kan me er wel in vinden!

Leave a Reply

This Post Has 6 Comments

 1. Maarten H.

  Wat een heldere uitleg weer Elle, dankjewel. Ik ga er volgend jaar op vooruit, dus daar ben ik wel blij mee. De wijziging in de overdrachtsbelasting vind ik zeker goed, anders wordt het voor starters steeds moeilijker om een huis te kopen.

  1. FinancElle

   Dank voor je compliment Maarten. Fijn om erop vooruit te gaan, goed vooruitzicht alvast!

   Voor starters is dit zeker heel goed nieuws. Het scheelt enorm in het eigen geld dat je beschikbaar moet hebben.

 2. mark

  mensen met een laag salaris gaan er toch op achteruit dit gaat al jaren zo kijk maar naar 2019 Inkomstenbelasting box 1 – 36,65% en nu dus 37,10% das toch echt meer. verder de stijgende huren en de verhoogde belasting op groente we worden nog steeds belazerd en de rijken blijven rijker worden en de armen armer waardeloze regering met ambtenaren die alles alleen maar moeilijker maken voor iedereen das ook nog eens een vorm van onderdrukking eng allemaal!

  maar goed volgend jaar verkiezingen!

  1. FinancElle

   Hi Mark,

   Jammer dat je er zo’n slecht gevoel bij hebt. Dit jaar (2020) is het tarief inderdaad omhoog gegaan, maar omdat de heffingskortingen ook flink omhoog gingen, stegen ook de lagere salarissen. Zie ook de tabel in deze blog: de mensen met een bruto jaarsalaris van 10.000 euro gingen er procentueel juist het meeste op vooruit.

   De hogere btw op groenten en fruit vind ik ook erg jammer!

 3. Theet

  Bedankt voor de duidelijke uitleg Elle! Vermogen uit belegging wordt toch hoger belast dan gewoon spaargeld box3 heb ik volgens mij ergens een keer gelezen? Hoe zit dit precies en wijzigt hier nog iets voor 2021?

  1. FinancElle

   Hi Theet,

   Een grote wijziging voor box 3 staat gepland voor 2022. Dan is het plan om beleggingen echt tegen een ander percentage te gaan belasten: zie onder punt 3 in mijn blog over prinsjesdag 2019.

   Nu (2020 en 2021) zijn de verschillende percentages fictief en zitten verwerkt in het fictieve rendement. Je kunt daar meer over lezen op deze webpagina van de belastingdienst.