De scheidingsregeling: hypotheekrenteaftrek als je uit elkaar gaat

Scheidingsregeling huis verlaten

De hoofdregel is dat je recht hebt op hypotheekrenteaftrek als je in je koopwoning woont (het is je hoofdverblijf en je kunt maar één hoofdverblijf hebben).

Als je uit elkaar gaat, verlaat vaak één van de ex-partners de woning. Deze partner zou dan voor zijn of haar eigendomsgedeelte geen recht meer hebben op hypotheekrenteaftrek. 

In dit geval kan de zogenaamde scheidingsregeling van toepassing zijn, waardoor je nog 2 jaar hypotheekrenteaftrek houdt.

Scheidingsregeling – voorwaarden

De scheidingsregeling kan ervoor zorgen dat de ex-partner die niet meer in de woning woont tóch nog recht heeft op hypotheekrenteaftrek voor zijn of haar deel van het huis.

De regeling geldt maximaal 2 jaar, te tellen vanaf het moment dat je de woning verlaat.

Wanneer is er een scheiding?

Voor de scheidingsregeling wordt gekeken naar het fiscale partnerschap. Zijn jullie fiscale partners geweest en eindigt dit? Dan is er sprake van een scheiding.

Je hoeft dan ook niet getrouwd te zijn geweest om sprake te laten zijn van een scheiding voor de scheidingsregeling. 

Jaar scheiding: samen aangifte doen

Het jaar waarin je uit elkaar gaat (beëindiging fiscaal partnerschap) kun je nog samen aangifte inkomstenbelasting doen. Je moet er dan kiezen om het gehele jaar als partner aangemerkt te worden.

In dat geval kan de hypotheekrenteaftrek vrij worden toegerekend tussen de (ex-)partners. 

Ex-partner moet ‘achterblijven’ in de woning

Je hebt alleen recht op hypotheekrenteaftrek op basis van de scheidingsregeling zolang je ex-partner er nog woont. De woning moet het hoofdverblijf van de zogenaamde ‘achterblijver’ blijven. 

Eigendomsverhoudingen

Je hebt op basis van de scheidingsregeling allebei recht op hypotheekrenteaftrek voor het gedeelte dat je eigenaar bent van de woning. 

Vanaf het moment dat de uitkoop concreet is vastgelegd (bijvoorbeeld in een koopovereenkomst of echtscheidingsconvenant) dan is het geheel aftrekbaar bij de ‘nieuwe’ eigenaar. De akte hoeft hiervoor nog niet bij de notaris te zijn gepasseerd.

Betaling

De eigendomsverhoudingen moeten gelijklopen met de betalingen om voor 100% recht te blijven houden op hypotheekrenteaftrek.

Als de bewoner (‘achterblijver’) alles betaalt terwijl de ex-partner nog voor de helft eigenaar is, is maar de helft aftrekbaar. Voor de andere helft ontstaat een vordering in box 3 (aftrekbaar als schuld).

Indien deze betalingsregeling officieel is vastgelegd (bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant) is dit gedeelte wél aftrekbaar zijn als partneralimentatie. 

Hypotheekrenteaftrek over 2 woningen

Koop jij een ander huis? Dan kun je over 2 woningen tegelijk recht op hypotheekrenteaftrek. Je oude woning waar je ex-partner nog woont (scheidingsregeling) en je nieuwe woning.

Let bij koop en verkoop (of uitkoop) van een woning op de bijleenregeling.

Eigenwoningforfait én hypotheekrenteaftrek

Als jij jouw gedeelte van de hypotheekrenteaftrek aangeeft, moet je ook jouw gedeelte van het eigenwoningforfait (EWF) aangeven. 

Als deze regeling in het kader van de scheiding is overeengekomen, is dit EWF aftrekbaar als betaalde partneralimentatie. De ex-partner (bewoner van het huis) moet dit bedrag aangeven als ontvangen partneralimentatie. 

Na 2 jaar: van box 1 naar box 3

De scheidingsregeling loopt maximaal van 2 jaar. De regeling eindigt ook als je geen eigenaar meer bent van de woning of als niet langer aan alle voorwaarden is voldaan (bijvoorbeeld je ex-partner verhuist).

Op dat moment gaan voor jou de woning en hypotheekschuld van box 1 naar box 3. Je hebt geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Wel is de schuld aftrekbaar van de waarde van de woning. 

Verkoopregeling

Verhuist de ‘achterblijver’ uit het huis en zetten jullie het huis te koop? Dan kun je eventueel nog recht hebben op hypotheekrenteaftrek op basis van de verkoopregeling, deze geldt maximaal 3 jaar.

Leave a Reply