Uitzendregeling: hypotheekrenteaftrek tijdens werk in het buitenland

Uitzendregeling christoffelberg Curacao
Teamuitje op Curaçao: de Christoffelberg beklimmen

Wist je dat je onder voorwaarden hypotheekrenteaftrek kunt krijgen terwijl je voor een tijd in het buitenland aan het werk bent? Dit wordt ook wel de uitzendregeling genoemd.

Kort gezegd houd je recht op hypotheekrenteaftrek als je tijdelijk door je werkgever naar het buitenland wordt gestuurd om daar te werken. De woning moet gedurende deze periode vrij blijven voor eigen gebruik; je mag hem níet tijdelijk verhuren. Bij de toepassing van de uitzendregeling is het eigenwoningforfait hoger dan normaal.

Hieronder lees je alles over de voorwaarden en voor- en nadelen van de uitzendregeling.

Voorwaarden uitzendregeling

De voorwaarden voor het toepassen van de uitzendregeling zijn:

  • vóór de uitzending was de woning minimaal een jaar lang je eigen woning (in box 1)
  • tijdens de uitzending is de woning vrij voor jouw eigen gebruik; je mag de woning niet tussentijds verhuren en er mogen zelfs geen mensen gratis in wonen (zie hieronder uitzondering voor kinderen)
  • er mag geen sprake zijn van een andere eigen woning (in het buitenland); je huurt daar bijvoorbeeld een woning

Let op! Er moet sprake zijn van een uitzending: je werkgever stuurt je naar het buitenland om daar te gaan werken. Deze regeling geldt niet als je op eigen houtje naar het buitenland vertrekt.

Uitzonderingen kinderen tot 27 jaar en kraakwacht

Er is een uitzondering op de regel dat de woning altijd vrij moet zijn voor eigen gebruik voor kinderen tot 27 jaar en een kraakwacht. Zij kunnen in het huis blijven wonen terwijl de uitzendregeling toch van toepassing is.

Kinderen 

Voor kinderen geldt als voorwaarden dat zij vóór de uitzending ook al bij je moeten hebben gewoond. Je mag geen vergoeding vragen. De uitzondering geldt alleen voor kinderen van jou of je partner, niet voor bijvoorbeeld partners van deze kinderen. 

Kraakwacht

Als je specifiek iemand aanwijst voor het beheer van je huis tijdens je verblijf in het buitenland (een zogenaamde kraakwacht) kan de uitzendregeling van toepassing zijn. Deze persoon mag geen vergoeding ontvangen en hij/zij verlaat de woning meteen als daarom wordt verzocht.

Schriftelijk verzoek

Voor de toepassing van de uitzendregeling moet je een schriftelijk verzoek indienen bij de belastingdienst.

Gevolgen uitzendregeling – woning in box 1

Als de uitzendregeling van toepassing is, blijft de woning in box 1. Dit houdt in dat:

  • het eigenwoningforfait wordt toegepast. Deze is hoger in het geval van de uitzendregeling, namelijk 1% in plaats van 0,6% bij een WOZ-waarde tot €1.090.000 (in 2020)
  • de hypotheekrente aftrekbaar is

Meer lezen over de werking van de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait (EWF)?

Lagere hypotheekrenteaftrek door lager inkomen in Nederland

Houd er rekening mee dat de hypotheekrenteaftrek in sommige jaren minder kan opleveren omdat je belastbaar inkomen in Nederland lager is.

Als je bijvoorbeeld in februari 2020 naar het buitenland vertrekt en jouw buitenlandse inkomsten zijn niet in Nederland belast, kan de hypotheekrenteaftrek lager uitvallen.

Eventueel kan er negatief inkomen in box 1 ontstaan. Dit verlies kan worden verrekend met andere jaren. 

Geen uitzendregeling van toepassing – woning in box 3

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor de uitzendregeling? Je gaat je huis bijvoorbeeld verhuren? Dan verplaatst de woning van box 1 naar box 3

Dit houdt in dat je geen eigenwoningforfait meer aangeeft en geen hypotheekrenteaftrek hebt.

In plaats daarvan is de waarde van de woning -/- de hypotheekschuld vermogen in box 3. De waarde van de woning is eventueel lager in verhuurde staat (lager dan de WOZ-waarde).

Bijleenregeling

Eventueel kan de bijleenregeling van toepassing worden, omdat een verplaatsing van een woning van box 1 naar box 3 hetzelfde wordt behandeld als een verkoop. Dit kan vreemde effecten hebben bij terugkeer in Nederland (als de woning weer een box 1-woning wordt). Eventueel is dan niet alle hypotheekrente aftrekbaar.

Woning te koop

Zet je de woning te koop (tijdens de uitzending) dan kan de verkoopregeling van toepassing zijn, waardoor je nog 3 jaar recht heb op hypotheekrenteaftrek.

Leave a Reply