WOZ-waarde beschikking: wat kun je ermee?

WOZ waarde wat kun je ermee?
Huisje, boompje, beestje

Jaarlijks ontvang je rond februari/maart een beschikking met daarin de nieuwe WOZ-waarde voor jouw woning.

Wat kun je eigenlijk met deze WOZ-waarde? Waarvoor wordt hij gebruikt en hoe kun je hem in jouw voordeel gebruiken? Dat lees je hieronder!

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ is een afkorting voor Waardering Onroerende Zaken.

De gemeente waardeert elk jaar alle onroerende zaken. Over het algemeen stijgt of daalt jouw WOZ-waarde op basis van een jaarlijks vastgesteld percentage. Alleen als er bijzondere aanleidingen zijn (zoals een verbouwing), kan dit anders zijn.

Aangezien afgelopen jaar de huizenprijzen zijn gestegen, passen de gemeenten dit jaar een stijging van de WOZ-waarde toe.

Peildatum

De WOZ-waarde wordt vastgesteld met als peildatum 1 januari van het jaar daarvoor. De WOZ-beschikking van 2020 heeft daarom als peildatum 1 januari 2019.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De WOZ-waarde wordt met name gebruikt door de overheid voor het vaststellen van de hoogte van verschillende belastingen, namelijk:

  • De inkomstenbelasting – het eigenwoningforfait (in je aangifte inkomstenbelasting 2019 neem je hiervoor de WOZ-waarde peildatum 1 januari 2018, deze beschikking heb je begin 2019 ontvangen)
  • Onroerendezaakbelasting (in 2020 betaal je OZB op basis van peildatum 2019, de beschikking ontvang je begin 2020)
  • Andere gemeentelijke belastingen, zoals riool- en afvalstoffenheffing (in 2020 betaal je op basis van peildatum 2019, de beschikking ontvang je begin 2020)

Daarnaast gebruiken sommige hypotheekverstrekkers de WOZ-waarde om de risico-opslag vast te stellen en eventueel te wijzigen.

Voor de gemeentelijke belastingen is het financieel voordeliger als de WOZ-waarde zo laag mogelijk is. Voor de risico-opslag is het financieel voordeliger als de WOZ-waarde zo hoog mogelijk is. Hieronder lees je daarover meer.

WOZ-waarde: wat kun je ermee?

Het kan zijn dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Dit is vooral in tijden van recessie het geval. De woningwaarden gaan omlaag en de gemeente houdt hier geen of onvoldoende rekening mee. Toch kan een hogere WOZ-waarde ook een voordeel hebben: misschien kan je hypotheekrente omlaag!

1. WOZ-waarde foutief vastgesteld: in bezwaar gaan

Indien je van mening bent dat je WOZ-waarde fout is vastgesteld, kun je in bezwaar gaan. Hiervoor heb je 6 weken de tijd, vanaf de datum van de WOZ-beschikking (= dagtekening). De gemeente kijkt dan opnieuw naar de WOZ-beschikking. Als je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kun je in beroep gaan bij de rechtbank (een rechtszaak). 

Bij veel gemeenten is zogenaamd informeel bezwaar mogelijk: je gaat in gesprek met de gemeente. Vaak kan dit in een telefoongesprek, dus dat is zeker de moeite waard!

2. Risico-opslag (hypotheekrente) verlagen

Als je een hypotheek zonder NHG hebt, is je hypotheekrente meestal opgehoogd met een zogenaamde risico-opslag. Deze is afhankelijk van de loan to value (LTV): de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van het huis. 

Op het moment dat de waarde van jouw huis hoger wordt, wordt de LTV lager. Eventueel kan de risico-opslag omlaag, waardoor jouw hypotheekrente lager wordt.

In deze blog lees je alles over het verlagen van je hypotheekrente door een lagere risico-opslag.

Huurder en gemeentelijke belastingen

Als huurder hoef je de OZB niet te betalen, deze komt voor rekening van de eigenaar van het pand. Voor andere gemeentelijke belastingen gelden verschillende regels: in deze blog lees je meer over wie de gemeentelijke belastingen moet betalen.

Maandelijkse termijnen WOZ-beschikking

Voor je financiële planning kan het fijn zijn de WOZ-beschikking op maandelijkse basis te betalen. Bij de meeste gemeenten kun je betaling in 8 of 10 termijnen (maart t/m december) aanvragen. Dit kan vaak online.

Doe jij iets met je WOZ-beschikking?

Laat het weten in de comments!

Leave a Reply