ZZP’ers; risico’s en tips

ZZP'ers risico's en tips

Meer en meer mensen werken als ZZP’er: Zelfstandige Zonder Personeel. 

Werken als ZZP’er is vaak aantrekkelijk door de hogere uurtarieven en de vrijheid. Wel zijn er een aantal risico’s waar je rekening mee moet houden om te voorkomen dat je vroeg of laat in de problemen komt. Want dát willen we natuurlijk voorkomen. Daarom in deze blogtips!

ZZP’er houdt in dat je werkt als een eenmanszaak en je hebt geen juridisch omhulsel, zoals een B.V. (besloten vennootschap) of V.O.F. (vennootschap onder firma) hebt. Jij bent zelf de onderneming.

1. Aansprakelijkheid

Als je werkt als eenmanszaak, heb je geen juridisch omhulsel. Dat houdt in dat je persoonlijk aansprakelijk kunt zijn als je er iets mis gaat, denk hierbij aan een faillissement of een ongeval waarvoor je niet verzekerd bent. In dat geval kan ook je privévermogen aangesproken worden, bijvoorbeeld je spaargeld of koophuis.

In mijn andere blog lees je wat voordeliger is: een B.V. of eenmanszaak.

2. Belastingen

Op het gebied van belastingen heb je als ondernemer veel verantwoordelijkheden. Hieronder maak ik het onderscheid tussen werknemers en ondernemers om dit duidelijker te maken.

Werknemer – inkomstenbelasting

Als je een werknemer bent, houdt jouw werkgever voor jou loonheffingen (loonbelasting en sociale zekerheidspremies) in op jouw brutosalaris. 

Dit bedrag draagt je werkgever vervolgens af aan de belastingdienst als een ‘voorheffing’ op de inkomstenbelasting. Jij krijgt aan het einde van de maand het nettosalaris op je rekening gestort. Aan het einde van het jaar krijg je een jaaropgave waarop je kunt zien wat allemaal is afgedragen en kun jij je aangifte inkomstenbelasting indienen.

Indien er geen persoonlijke aftrekposten (zoals hypotheekrenteaftrek) of aanvullende belastbare inkomsten (zoals spaargeld) zijn, zal het bedrag vaak op rond de nul uitkomen. 

Ondernemer – inkomstenbelasting

Voor ZZP’ers geldt dat zij de inkomstenbelasting zelf moeten betalen via de aangifte inkomstenbelasting. Er is geen inhouding van loonbelasting. Eventueel kun je wel een voorlopige aanslag aanvragen waardoor je alvast maandelijks een voorschot betaalt. 

Het opstellen van je aangifte inkomstenbelasting doe je op basis van je administratie en is een stuk ingewikkelder. Als je dit zelf wil doen, moet je ook weten welke kosten aftrekbaar zijn

Voor je auto moet je meestal een rittenadministratie bijhouden (zie hierover ook mijn blog: auto privé- of ondernemersvermogen).

Als je door het jaar heen nog geen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting hebt ontvangen en je hebt wel winst gehad, moet je na het indienen van de aangifte in één keer de inkomstenbelasting betalen. Houd hier door het jaar heen rekening mee door geld opzij te zetten! 

In mijn andere blog lees je hoeveel geld je opzij moeten zetten voor de belastingen als ondernemer zijnde.

Ondernemer – btw

Ook kun je ondernemer voor de btw zijn (je bent sneller ondernemer voor de btw dan voor de inkomstenbelasting) en dan moet je aangiften btw doen (meestal per kwartaal).

3. Verzekeringen

De sociale zekerheidspremies bestaan uit een gedeelte dat wordt betaald door de werknemer (de volksverzekeringen, waaronder de AOW) en een gedeelte dat wordt betaald door de werkgever (de werknemersverzekeringen).

ZZP’ers betalen wél de volksverzekeringspremies (via de inkomstenbelasting), maar zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De belangrijkste werknemersverzekeringen zijn de WW (Werkloosheidswet), de WIA (Wet Inkomen Arbeidsongeschiktheid) en de ZW (Ziektewet). 

In tegenstelling tot werknemers, die de zekerheid hebben van een WW-uitkering bij ontslag en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij een ongeval, hebben ZZP’ers dit in eerst instantie niet. Als jou als ondernemer iets overkomt, krijg je in beginsel geen uitkering (behalve eventueel een bijstandsuitkering).

Ondernemers kunnen die verzekeringen wel particulier afsluiten. Afhankelijk van de sector waar je in werkt, kunnen de kosten oplopen tot honderden euro’s per maand. Voor veel verzekeringen zijn vooral de zorg- en bouwsector duur (vanwege het hoge ziekteverzuim).

Let op: er zijn plannen om de AOV verplicht te maken.

Denk eventueel ook aan een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

4. Pensioen

99% van de werkgevers in Nederland biedt een (verplicht) bedrijfspensioen. Dit houdt in dat elke maand een bedrag wordt afgedragen aan het bedrijfspensioenfonds (vaak is er een werknemers- en een werkgeversgedeelte) en dat bedrag wordt tot jouw pensioenleeftijd opgebouwd. Het vormt een aanvulling op je AOW uitkering.

Als ZZP’er bouw je wél AOW op (zie hierboven bij belastingen en verzekeringen), maar geen bedrijfspensioen

Voor de meeste mensen is een AOW-uitkering niet voldoende om van rond te komen. Het is dus zeker raadzaam je te verdiepen in de mogelijkheden om als ondernemer pensioen op te bouwen (waarbij de kosten vaak aftrekbaar zijn). Vergeet ook het partnerpensioen niet! Je kunt denken aan bijvoorbeeld banksparen (op een geblokkeerde rekening), pensioenbeleggen een ZZP pensioenfonds of een lijfrenteverzekering. 

Het opbouwen van pensioen is (nog) niet verplicht, maar het is wel fiscaal voordelig als je de jaarruimte gebruikt! Hoe eerder je geld opzij zet, hoe meer tijd het heeft om te renderen.

5. Winst maken

Last but not least, loop je natuurlijk als ondernemer het risico van tegenvallende resultaten. En niet te vergeten….. opdrachtgevers die je factureren niet (op tijd) betalen!

Samenvatting

Ondernemer zijn heeft veel voordelen, maar levert ook wat risico’s op. 

Het is vooral van belang dat je een goede administratie bijhoudt en dat je geld opzij zet voor het betalen van belastingen. Daarnaast is het verstandig goed na te denken over verzekeringen (met name een arbeidsongeschiktheidsverzekering) en je pensioen.

Hoe bevalt ondernemen jou? Of denk je erover om te starten met ondernemen (zo ja: check dan dit stappenplan)?

Leave a Reply