Kleine ondernemersregeling (KOR) 2020: grote wijzigingen

KOR 2020 kleine ondernemersregeling grootste boom joshua

De kleine ondernemersregeling (KOR) gaat per 1 januari 2020 ingrijpend wijzigen. Voor jou als kleine ondernemer is nú tijd om te beslissen wat jij volgend jaar gaat doen.

De belangrijkste wijziging is dat vanaf 2020 wordt gekeken naar de hoogte van de omzet (maximaal €20.000 per kalenderjaar) en niet langer naar de hoogte van de btw zelf. 

Is de nieuwe KOR voor- of nadelig? Dat is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Daarover lees je hieronder meer, inclusief rekenvoorbeeld voor de verschillende situaties.

KOR t/m 2019

In het kort houdt de huidige KOR in dat je een volledige vermindering van btw kan claimen als je in één kalenderjaar €1.345 of minder aan btw zou moeten betalen. Je kunt een gedeeltelijke vermindering claimen als je in één kalenderjaar tussen €1.345 en €1.883 aan btw zou moeten betalen.

Rekenvoorbeeld KOR 2019

Jij brengt in het jaar 2019 €1.000 aan btw in rekening bij jouw afnemers. Je hebt dit jaar ook aftrekbare btw op inkoop, namelijk €200. Aan het einde van het kwartaal/jaar zou je €800 aan btw hebben betaald.

Aangezien deze €800 minder dan €1.345 is, wordt deze €800 verminderd tot nul en krijg je dit bedrag terug van de belastingdienst.

Ontheffing van administratieve verplichtingen

In aanvulling op de vermindering kun je ontheffing voor btw-verplichtingen aanvragen. Je hoeft dan geen btw-aangiften meer in te dienen, maar dan breng je ook geen btw in rekening en je kunt geen btw in aftrek brengen.

In mijn andere blog lees je alles over de voorwaarden en werking van de huidige KOR (t/m 2019), inclusief rekenvoorbeelden.

Nieuwe KOR vanaf 2020

De bestaande regeling gaat vanaf 1 januari 2020 drastisch wijzigen. De grootste wijziging is dat er vanaf nu naar je omzet wordt gekeken in plaats van naar de btw zelf.

De nieuwe KOR heet ook wel omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB).

Voorwaarden nieuwe KOR

Vanaf 2020 moet je vooraf kiezen of je de KOR wil toepassen ja of nee. Je maakt deze keuze voor minimaal 3 kalenderjaren. Je kunt ervoor kiezen de KOR toe te passen als:

 • je als ondernemer in Nederland bent gevestigd; en
 • je omzet €20.000 of minder per kalenderjaar is

Nu (t/m 2019) kunnen alleen eenmanszaken en VOF’s gebruikmaken van de KOR, vanaf 2020 ook stichtingen, verenigingen en BV’s.

KOR-omzet

Voor de KOR-omzet wordt gekeken naar de in Nederland belaste omzet, waarbij het niet uitmaakt welk btw-tarief daarop van toepassing is. Daarbovenop telt de omzet van sommige vrijgestelde diensten mee, zoals de verhuur van onroerend goed en bepaalde financiële diensten.

De verschillen tussen de oude en nieuwe KOR

De nieuwe KOR werkt als een vrijstelling en niet langer als een vermindering.

Nu (t/m 2019) wordt je btw verminderd en eventueel kon je een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. Vanaf 2020 is het alles of niets: wel of geen vrijstelling van btw.

Nieuwe KOR: automatische ontheffing van administratieve verplichtingen

Als je de vrijstelling toepast, heb je automatisch ontheffing van administratieve verplichtingen. Je doet dan geen btw-aangifte meer en stuurt facturen zonder btw. Overigens is een btw-factuur versturen niet langer verplicht (uitzonderingen daargelaten). Je hebt geen recht op btw-aftrek.

Gevolgen nieuwe KOR op een rijtje

De belangrijkste gevolgen van de toepassing van KOR 2020 op een rijtje:

 • je mag geen btw in rekening brengen (aan je klanten)
 • je kunt geen btw terugvragen (op inkoop)
 • je hoeft geen btw-aangifte in te dienen of btw-factuur te versturen

Is de nieuwe KOR voor jou voordelig of nadelig?

De belangrijkste vraag: is de toepassing van de nieuwe KOR voor jou een voordeel of een nadeel? Dit hangt geheel af van jouw specifieke situatie.

In het kort

Heel kort gezegd kun je het volgende aanhouden:

 • Als jij voor 100% aan particulieren levert is de toepassing van de KOR 2020 neutraal of voordelig.
 • Als jij voor 100% aan bedrijven levert is de toepassing van de KOR 2020 neutraal of nadelig.
 • Als je gedeeltelijk aan particulieren en gedeeltelijk aan bedrijven levert is het afhankelijk van de situatie of de KOR 2020 neutraal, nadelig of voordelig is. 

Hieronder vind je meer uitleg met rekenvoorbeelden.

100% particuliere klanten

Het toepassen van de nieuwe KOR zorgt ervoor dat jij niet langer btw aan jouw klanten in rekening hoeft te brengen. Aan de andere kant is de btw op inkoop niet aftrekbaar. 

Als jij alleen aan particulieren levert, breng je onder de huidige KOR een bedrag inclusief btw in rekening. Voor particulieren is dit bedrag inclusief btw de kostprijs, omdat de btw voor hun niet aftrekbaar is. 

Op het moment dat jij door de nieuwe KOR geen btw meer in rekening hoeft te brengen, kun je dus de prijs inclusief btw nog steeds in rekening brengen. Dit is nu alleen de prijs exclusief btw, want je hoeft geen btw meer af te dragen. 

Jouw verdiensten gaan dan omhoog. Aan de andere kant is de btw op inkoop niet langer aftrekbaar. 

Pas jij nu de KOR 2019 toe? Dan blijft de situatie met de toepassing van KOR 2020 neutraal blijft (zie rekenvoorbeeld hieronder). Je hoeft alleen geen btw-aangifte meer te doen.

Pas jij momenteel de KOR niet of slechts gedeeltelijk toe, omdat je boven het btw-bedrag van €1.345 uitkomt? Dan levert de toepassing van KOR 2020 voordeel op. De KOR 2020 (tot omzet van €20.000 per jaar) is ruimer dan de oude KOR. 

Rekenvoorbeeld 100% particuliere klanten

Situatie 1: je maakt nu wel gebruik van de KOR (krijgt een btw vermindering van €1.050).

Uitkomst toepassing KOR 2020: neutraal als je je prijzen aanpast. 

KOR 2020 100% particulier KOR 2019 van toepassing

Situatie 2: je maakt nu geen gebruik van de KOR, want je zit boven de grens van het btw-bedrag (de te betalen btw is €2.940).

Uitkomst toepassing KOR 2020: voordelig als je je prijzen aanpast.

KOR 2020 100% particulier KOR 2019 NIET van toepassing

100% zakelijke klanten

Als je de nieuwe KOR toepast, mag je niet langer btw in rekening brengen aan je klanten. Voor ondernemers die leveren aan particulieren is dit een voordeel. Ze kunnen hun prijzen ophogen om op hetzelfde bedrag als voorheen (inclusief btw) uit te komen (zie hierboven).

Als je alleen aan andere ondernemers levert, heeft het ‘wegvallen’ van deze btw geen effect. Ondernemers rekenen toch al met de prijs zonder btw omdat de btw voor hun aftrekbaar is. Je prijzen zomaar verhogen zal niet onopgemerkt blijven.

Hiertegenover staat dat je geen btw op inkoop meer in aftrek mag brengen. Vooral als je veel inkoopt is dit een groot nadeel.

De KOR 2020 zal dan ook altijd in je nadeel werken.

Let op: dit kan anders zijn als je helemaal geen inkoopkosten hebt of als je levert aan ‘vrijgestelde bedrijven’.

Rekenvoorbeeld 100% zakelijke klanten

Uitkomst wel of geen toepassing KOR 2020: nadelig.

Het nadeel wordt extra groot als je in 2019 wel gebruik maakt van de KOR (zie voorbeeld hieronder).

KOR 2020 100% zakelijke klanten

Gedeeltelijk particuliere klanten / zakelijke klanten

Voor ondernemers die zowel aan zakelijke als particuliere klanten leveren is het niet één-op-één te zeggen of de KOR 2020 voordelig of nadelig uitwerkt.

Een aantal richtlijnen hebben we wel:

 • als je meer particuliere klanten dan zakelijke hebt, zal het eerder voordelig uitwerken
 • als je veel kosten hebt (met aftrekbare btw) zal het eerder nadelig uitwerken
 • als je in 2019 geen gebruik kon maken van de KOR omdat je boven de grens zat, werkt de KOR 2020 eerder in je voordeel

Maak voor jezelf een berekening op basis van je omzet van afgelopen jaar eventueel aangepast met je inschattingen voor komend jaar. Hulp nodig? Dan kunnen we eventueel een financiële coachingssessie inplannen.

Rekenvoorbeeld 50/50 zakelijke en particuliere klanten

Situatie 1: de ondernemer heeft relatief weinig inkoopkosten en kon in 2019 géén KOR toepassen.

Uitkomst toepassing KOR 2020: voordelig.

KOR 2020 50_50 zakelijke particuliere klanten geen KOR 2019

Situatie 2: de ondernemer heeft relatief veel inkoopkosten en kon in 2019 wél de KOR toepassen.

Uitkomst wel of geen toepassing KOR 2020: nadelig.

KOR 2020 50_50 zakelijke particuliere klanten wel KOR 2019

Een laatste ding waar je rekening mee moet houden bij je keuze voor of tegen de nieuwe KOR is de herzieningsregeling

Herzieningsregeling

Als je in de afgelopen jaren voorbelasting in aftrek hebt gebracht en vanaf 2020 de KOR gaat toepassen, kan de ‘herziening aftrek bij investeringsgoederen’ ervoor zorgen dat je btw moet terugbetalen.

De herzieningsregeling is alleen van toepassing op onroerende goederen en goederen waarop je afschrijft

De volgende termijn gelden:

 • onroerende goederen: het jaar van ingebruikname en 9 jaar daarna
 • roerende goederen waarop je afschrijft: het jaar van ingebruikname en 4 jaar daarna

Hoe werkt herziening?

Als je een goed aankoopt voor je onderneming zul je normaal gesproken de btw in aftrek brengen. De herzieningsregeling zorgt ervoor dat de belastingdienst na een aantal jaren nog eens kan kijken of je dat goed wel voor belaste prestaties gebruikt.

Invloed nieuwe KOR 

Kies je voor de toepassing van de KOR 2020, dan is dat goed niet lang in gebruik voor belaste prestaties, omdat je geen btw in rekening brengt. Hierdoor zou het kunnen dat je een deel van de btw (die je als voorbelasting in aftrek hebt gebracht) moet terugbetalen.

Herzieningsgrens

Als het totale bedrag van de herziening in één kalenderjaar minder dan €500 is, hoef je de btw niet terug te betalen. Als je hierboven zit, moet je alles terugbetalen.

Rekenvoorbeeld herziening

In 2017 heb je een printer gekocht en €2.800 als voorbelasting in aftrek genomen. De herzieningstermijn voor onroerende zaken is 4 jaar dus het gaat om €700 per jaar. 

Als je in 2020 de nieuwe KOR gaat toepassen, ziet deze aankoop op vrijgestelde prestaties. Je bent in 2020 en 2021 €700 per jaar aan btw verschuldigd. 

In dit geval kun je misschien de KOR niet aanvragen of je ontheffing opzeggen.

Zonnepanelen en nieuwe KOR

Heb jij in 2016 of daarna zonnepanelen gekocht en de btw in aftrek gebracht (meer dan €2.500 als je geen andere ondernemersactiviteiten hebt)? Dan kan de herzieningsregeling ook op jou van toepassing zijn. 

Leave a Reply